Integritetspolicy


1. Cookies

1.1 Google Ana­lyt­ics
Vi använder oss av sta­tis­tikverk­tyget Google Analytics vars cookie sam­lar infor­ma­tion om hur du surfar runt på vår webb­plats.

1.2 Syfte
Syftet är att se vilket innehåll som är pop­ulärt bland våra besökare. Sta­tis­tikverk­tygets cook­ie innehåller ingen infor­ma­tion om vem du är. Vi kan inte iden­ti­fiera dig.Här kan du läsa mer om hur Google använder information från webbplatser som använder deras tjänster: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

1.3 Samtycke
Är din web­bläsare inställd på att tillå­ta cook­ies har du läm­nat ditt sam­ty­cke till att vi plac­er­ar cook­ies på din dator. Du kan ta till­ba­ka ditt sam­ty­cke genom att ändra inställ­ningar i webbläsaren.

1.4 Hur du stänger av Cookies i webbläsaren

Google Chrome
Guide: https://​sup​port​.google​.com/​c​h​r​o​m​e​/​a​n​s​w​e​r​/​9​5​6​4​7​?​hl=sv

Safari
Guide: https://support.apple.com/sv-se/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge
Guide: http://​win​dows​.microsoft​.com/​s​v​-​s​e​/​w​i​n​d​o​w​s​-​1​0​/​e​d​g​e​-​p​r​i​v​a​c​y-faq

Mozilla Fire­fox
Guide: https://support.mozilla.org/sv/kb/Blockera%20kakor

2. GDPR

I och med den nya GDPR-lagstiftningen ber vi att kontakta oss om ni inte önskar denna tidning tillskickad, delta i våra undersökningar eller på annat sätt informeras om innehållet. Maila till GDPR@nextmedia.se för att avregistrera er. Ange att det gäller tidningen Framtidens Karriär – Grundskollärare.