Lärares profession kan stärkas genom ändrad skollag

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Anna Wiger Jensen, operativ chef för JENSEN education och verksamhetschef JENSEN Gymnasium.
Anna Wiger Jensen, operativ chef för JENSEN education och verksamhetschef JENSEN Gymnasium.
Enligt Anna Wiger Jensen, operativ chef för JENSEN education och verksamhetschef JENSEN Gymnasium, är ett tydligt, inspirerande och målstyrt ledarskap en av de viktigaste faktorerna för att bedriva en framgångsrik gymnasieskola.

– Som skolledare behöver man ha en vision och verkligen våga leda skolutvecklingen tillsammans med sitt team. Framgångsrika skolledare vågar stå för sin åsikt och leda fullt ut. Ett bra ledarskap bidrar även till att attrahera och behålla duktiga lärare, säger Anna Wiger Jensen, som är civilekonom och har arbetat som verksamhetschef för olika skolstadier på Jensen i sex år, varav tre som verksamhetschef för gymnasieverksamheten.
Hon betraktar det som angeläget att förändra maktbalansen mellan elever och lärare i gymnasieskolan. Mycket fokus har hittills legat på att utkräva ansvar av lärare, men Anna Wiger Jensen anser att skollagen även bör inkludera paragrafer om elevers skyldigheter, det skulle tydliggöra vikten av elevernas egna insatser under gymnasietiden.
– Lärarnas yrkesroll har blivit vingklippt till följd av att man enbart fokuserar på elevernas rättigheter och inte på deras skyldigheter, säger Anna Wiger Jensen.

Ledarskap och teamkänsla
Hon anser att de privata gymnasieskolorna fyller en viktig roll i skolsystemet, inte minst utifrån ett konkurrensperspektiv.
– Det är ofta de privata gymnasieskolorna som gått i bräschen för nytänkande utbildningssatsningar, det driver på utvecklingen även i de kommunala skolorna. Vi satsar mycket på digital utveckling i form av en läroplattform som gör det lättare för eleven att följa sin egen utveckling och samtidigt minska administrationen för lärarna, säger Anna Wiger Jensen.
Hon anser även att Jensen Gymnasiums sätt att arbeta med ledarskap, team och best-practice ligger i framkant. Vi skapar en bra arbetsmiljö genom att jobba mer som ett lag.
– Här ska en skolledare eller en lärarkollega när som helst kunna göra ett studiebesök på en annan lärares lektion. Vi strävar efter att alla elever får med sig en grundläggande självdisciplin när de går hos oss, en disciplin som förhoppningsvis hjälper dem i framtiden efter gymnasieskolan, säger Anna Wiger Jensen.

Skärpt skollag kan stärka
En betydelsefull åtgärd för att förbättra lärarnas villkor är därför att stärka lärarrollens befogenheter och att stärka förtroendet för lärarnas profession genom en skärpning av skollagen.
– Vi behöver en skärpning i skollagen som tydliggör elevens skyldigheter och gör att läraren vågar agera i klassrummet. För att minska lärarbristen de kommande åren behöver vi göra det lättare för personer med annan yrkesbakgrund att omskola sig till lärare samt locka tillbaka de som är utbildade lärare men av olika anledningar valt att lämna läraryrket, säger Anna Wiger Jensen.