Etikettarkiv: Arbetsbelastning

Många gymnasielärare kan tänka sig att arbeta på mindre orter

Anders Eriksson, verksamhetschef för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Vimmerby.
Anders Eriksson, verksamhetschef för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Vimmerby.

Att arbeta som gymnasielärare på en mindre ort har många fördelar, bland annat att man ofta undervisar färre elever och därmed får en möjlighet att fördjupa relationen med dem. Många gymnasielärare uppskattar också den höga livskvalitet som många mindre orter kan erbjuda.

83 procent av gymnasielärarna kan tänka sig att arbeta på en mindre ort, enligt Framtidens Karriär – Gymnasielärares undersökning. Bra lön, rimlig arbetsbelastning och möjlighet att påverka sin arbetssituation är de faktorer som främst kan öka intresset för arbete på en mindre ort, enligt undersökningen.
– Undersökningsresultatet är glädjande, men jag hade nog föreställt mig att andelen gymnasielärare som kan tänka sig att arbeta på en mindre ort skulle vara något högre. Den som är uppvuxen i en större stad kanske inte vill flytta till en mindre ort för att man även fortsättningsvis vill ha tillgång till storstadens utbud, men för många andra gymnasielärare är nog en mindre ort ett intressant alternativ, säger Anders Eriksson, verksamhetschef för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Vimmerby kommun.

Positivt överraskade
Hans erfarenhet är att gymnasielärare som väljer att söka sig till mindre orter ofta blir positivt överraskade och trivs väldigt bra med att vara verksam i ett mindre sammanhang. På mindre gymnasieskolor är beslutsvägarna ofta kortare, möjligheterna att påverka sin arbetssituation många och sammanhållningen i arbetslaget god.
– Just möjligheten att själv forma sitt arbete, att känna eller åtminstone känna till namnet på alla sina kollegor och att kunna etablera en fördjupad professionell relation med eleverna är faktorer som talar för den mindre ortens. På en mindre ort slipper man ofta långa pendlingstider till och från jobbet eftersom avstånden är små. Närheten till naturen, en bra uppväxtmiljö för barn och ett rikt föreningsliv är andra faktorer som gör att många gymnasielärare trivs på mindre orter, säger Anders Eriksson.

Sammansvetsade arbetslag
Han framhåller att gymnasieskolorna på mindre orter ofta kan erbjuda lika många karriärutvecklingsmöjligheter som skolor på större orter.
– En anledning till att man ofta har mer inflytande över sin vardag, arbetssituation och hela skolans verksamhet på en mindre ort är att avståndet mellan skolledare och lärare är litet. Det är i allmänhet lätt att få kontakt med skolledaren och framföra sina synpunkter och önskemål. Även i arbetslagen är det lätt att göra sin röst hörd eftersom de många gånger är sammansvetsade och småskaliga, säger Anders Eriksson.

Kan du som gymnasielärare tänka dig att arbeta på en mindre ort i Sverige? (färre än cirka 25 000 invånare)
Vilka av följande faktorer anser du ökar intresset för att arbeta inom gymnasieskolan på en mindre ort?

1. Bra lön
2. Rimlig arbetsbelastning
3. Möjlighet att påverka din arbetssituation
4. Bra team/arbetskamrater
5. Bra och nära ledarskap
6. Bra arbetsmiljö
7. Arbetsplats nära hemmet
8. Mindre klasser
9. Närhet till natur och fritidsaktiviteter
10. Möjlighet till vidareutveckling
11. Låg personalomsättning
12. Bra introduktion för nyanställda
13. Annat

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av gymnasielärare i Sverige 9–15 april 2019. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.

Fokus på det pedagogiska uppdraget

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Peter Jönsson
Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet. Foto: Peter Jönsson

Den höga arbetsbelastningen och att alltför många lärare inte ges rätt förutsättningar att fokusera på sitt kärnuppdrag är gymnasieskolans i särklass största arbetsmiljöutmaning. Det anser Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Den höga arbetsbelastningen beror i huvudsak på att gymnasielärare tvingas lägga mycket tid på administration som inte stödjer deras kärnuppgift. Bristen på utbildade kollegor bidrar dessutom till att öka många lärares arbetsbörda. De får till exempel ansvara för betygssättning även för elever som de själva inte undervisar, säger Johanna Jaara Åstrand.
Det saknas i dagsläget yrkeskategorier som kan avlasta lärarna med administration och socialt arbete, exempelvis administratörer och socialpedagoger. Många lärare efterlyser även ett ökat stöd från och en närmare samverkan med elevhälsan, exempelvis specialpedagoger och skolsköterskor.
– Vi möter en ökad medvetenhet hos politiker, åtminstone på riksplanet, om vikten av att renodla läraruppdraget, men för merparten av lärarna har det inte inneburit någon skillnad i det dagliga arbetet. En viktig faktor för att förbättra gymnasielärares arbetsmiljö är att säkerställa ett stabilt och kompetent ledarskap. Omsättningen på rektorer är hög på många skolor, säger Johanna Jaara Åstrand.

Välkomnar utredning
Enligt Framtidens Karriär – Gymnasielärares undersökning bland ett slumpmässigt urval av gymnasielärare är 92 procent för ett förstatligande av gymnasieskolan. Johanna Jaara Åstrand tolkar undersökningsresultatet som ett tydligt kvitto på att gymnasieskolans nuvarande styrkedja inte fungerar, vilket genererar kvalitetsbrister och får påtagliga konsekvenser i klassrummen.
– Det är nödvändigt att staten tar sitt ansvar för framtidens gymnasieskola. Vi välkomnar utbildningsdepartementets pågående utredning om staten bör ta ett större ansvar för finansieringen och resursfördelningen samt vilka fördelar en regionaliserad gymnasieskola kan få. Alla kommuner mäktar i dagsläget inte med att erbjuda alla de gymnasieutbildningar som eleverna har rätt till. Ett samlat grepp krävs för att förbättra kvaliteten och stärka elevernas rätt till en bra gymnasieutbildning, säger Johanna Jaara Åstrand.
Hon betonar vikten av att säkra inflytandet från lärare, skolledare, elever och föräldrar om skolans förstatligande ökar.
– Gymnasieskolan behöver ett mer behovsanpassat finansieringssystem, så det är vi glada att det nuvarande utredningsdirektivet omfattar. Samtidigt krävs åtgärder som verkligen gör avtryck i lärarnas vardag, exempelvis att man avlastar dem med arbetsuppgifter som inte kräver lärarkompetens, säger Johanna Jaara Åstrand.

Är du för eller emot ett förstatligande av gymnasieskolan?