Etikettarkiv: Attraktiv arbetsplats

I Stockholms stad satsar man på gymnasiet

Annica Tengbom Ödén, rektor på Anna Whitlocks gymnasium, Thomas Lejdemalm, rektor på P A Fogelströms gymnasium och Stina Arvas, förstelärare på Anna Whitlocks gymnasium. Foto: Gonzalo Irigoyen
Annica Tengbom Ödén, rektor på Anna Whitlocks gymnasium, Thomas Lejdemalm, rektor på P A Fogelströms gymnasium och Stina Arvas, förstelärare på Anna Whitlocks gymnasium. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vill du vara med och bygga framtidens gymnasieskola i Stockholms stad? Här finns några av Sveriges mest spännande lärarjobb och det sker flera stora satsningar. Snart slås portarna upp för splitternya Anna Whitlocks gymnasium. Samtidigt går P A Fogelströms gymnasium in i sitt andra år i anrika, nyrenoverade lokaler.

I augusti välkomnar Anna Whitlocks gymnasium sina första 700 elever i Länsstyrelsens gamla lokaler mitt på Kungsholmen. Den ståtliga byggnaden, som just nu genomgår en total ombyggnad för sitt nya ändamål, kommer att husera cirka 2 400 elever när skolan är helt utbyggd. Gymnasiet blir därmed ett av Sveriges största.
– Det är en fantastisk chans att få vara med och bygga upp en skola från starten. Stockholms stad satsar verkligen på sina gymnasieskolor och det är väldigt roligt, säger rektor Annica Tengbom Ödén, som närmast kommer från en rektorstjänst på Kungsholmens gymnasium.
Anna Whitlocks gymnasium erbjuder fem högskoleförberedande program och elva olika inriktningar. Stor tonvikt läggs på life science och design, som återkommer som profil och inriktning i flera av programmen. Ledorden för undervisningen är bildning och innovation för en hållbar framtid och skolan samarbetar med flera universitet och högskolor.
– Vi vill ge eleverna kompetens, lust och mod att påverka samhällsutvecklingen. Våra lärare kommer att vara med och påverka hur vi utformar undervisningen och vi ser att det finns ett oerhört stort intresse för att jobba här. Vi hade också flest förstahandssökande elever av alla gymnasier i Stockholms län. Det visar att även elever lockas av möjligheten att bygga nytt och vara med och skapa skolkultur, säger Annica.
Stina Arvas, som idag arbetar på Södra Latins gymnasium, tillträder en tjänst som förstelärare i design, bild och form och hon ser fram emot utmaningen. Hon är formgivare i botten och upptäckte läraryrket av en slump under ett vikariat för ett 20-tal år sedan. Som förstelärare kommer Stina att jobba brett med elever på olika program och hon märker att många ungdomar är intresserade av att integrera design med de traditionella teoretiska programmen.
– Detta är något som många unga efterfrågar och i synnerhet med det fokus vi har på hållbarhet. Att som lärare få vara delaktig från början, frigöra sig från gamla strukturer och skapa en ny, kreativ miljö är spännande, säger hon.

Skola på anrika Stigberget
En annan gymnasiesatsning i Stockholms stad är P A Fogelströms gymnasium som tog emot sin första årskull förra läsåret. Lagom till terminsstarten i augusti flyttar skolan in i helt nyrenoverade lokaler på Stigberget på Södermalm, i en byggnad som använts som skola sedan 1916. P A Fogelströms gymnasium kommer att ha totalt 670 elever på de naturvetenskapliga och ekonomiska programmen när det är helt utbyggt. Skolan har en tydlig högskoleförberedande karaktär.
– P A Fogelströms gymnasium renodlar det akademiska och har starkt fokus på ämneskompetens och samarbete mellan olika team. Det är avskalat och väldigt tydligt vad som är obligatoriskt och vad som är valfritt, säger rektor Thomas Lejdemalm, som tidigare arbetade som rektor för Bernadottegymnasiet. Också han lyfter fram hur spännande det är att få vara med och starta en helt ny verksamhet.
– Vi har lyckats rekrytera enormt duktiga lärare och har hög nivå på undervisningen. Nu bygger vi vidare på erfarenheterna från vårt första år.

Attraktiv arbetsplats
Rekryteringen inför hösten är nu klar på båda gymnasierna och det stora antalet högkvalificerade sökande vittnar om att såväl skolorna i sig som Stockholms stad är attraktiva arbetsplatser.
I kraft av sin storlek och mångfald kan Stockholms stad erbjuda en exceptionellt bred palett av jobb för lärare samtidigt som det finns en trygghet och stabilitet som ger arbetsro. Konkurrenskraftiga löner, ett väletablerat kompetensutvecklingsprogram, bra stödfunktioner, tjänstepensioner och friskvård är självklara inslag. Annica, Stina och Thomas vill framhålla Stockholms stad som arbetsgivare för lärare, alldeles oavsett vilken skola man arbetar på. Alla tre är exempel på de många olika karriärmöjligheterna och rörligheten som finns i staden:
– Här finns det så många spännande jobb, oavsett var och hur man vill arbeta. Stockholms stad är en dynamisk arbetsplats för lärare, där det händer mycket och där man verkligen kan utvecklas i den karriär man väljer.

Stockholms stad, gymnasieverksamheten
Som gymnasielärare i Stockholms stad har du möjlighet att utvecklas i din pedagogiska roll och göra karriär inom läraryrket. Du får tillgång till kompetensutveckling, nätverk och seminarier. Du kan bli VFU-handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare. Du får också möjlighet att röra dig inom en stor organisation, Stockholms stad har 27 gymnasieskolor och cirka 140 grundskolor. Därmed får du som lärare tillgång till en bred skara skolor med olika pedagogiska inriktningar och en mångfald av pedagogisk utveckling. Alla lärare i Stockholms stad har också tillgång till aktuell forskning och senaste nytt inom utbildningsfrågor.

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen
Hantverkargatan 3 A
104 22 Stockholm
Tel: 08-508 330 00
www.stockholm.se


Så ska drömarbetsgivaren vara

Mattias Olsson, gymnasiechef i Kristianstad. Foto: Privat
Mattias Olsson, gymnasiechef i Kristianstad. Foto: Privat

Arbetsgivare som erbjuder en bra lön och som fokuserar på gott ledarskap är mest populära i gymnasielärares ögon. Tidningen Framtidens Karriär – Gymnasielärare hör med en av landets gymnasiechefer hur man kan tillmötesgå de önskemålen.

Bra lön och god löneutveckling toppar listan över de faktorer som gymnasielärare tycker kännetecknar en attraktiv arbetsgivare. Det visar en undersökning som tidningen Framtidens Karriär – Gymnasielärare låtit göra bland ett slumpvist urval av gymnasielärare. Mattias Olsson, gymnasiechef i Kristianstad, är inte överraskad över resultatet.
– Det är självklart att gymnasielärare vill och ska få betalt för sitt viktiga och komplexa uppdrag. I jämförelse med andra yrken och branscher i samhället tycker jag att lönerna borde höjas ytterligare även om utvecklingen varit förhållandevis god på sistone.

Bra lönenivå
I Kristianstad har man lyckats hålla lönenivån bland lärare på en bra nivå. Mattias Olsson ser även positivt på möjligheten att inom skolans värld kunna premiera särskilda uppdrag eller engagemang med ekonomiska medel. Han menar att den ökade lönespridningen inom lärarkåren varit av godo på så sätt att lönen numera bättre speglar individuella arbetsinsatser. Att ett bra jobb märks i lönekuvertet.
Även bra ledarskap är en faktor som gymnasielärare värdesätter högt hos en arbetsgivare. Åtta av tio av de som besvarat enkäten anger att det är viktigt. Mattias Olsson har full förståelse för det. För lärare är det framför allt rektorn man har i åtanke, tror han. Det pedagogiska ledarskapet har kommit mer och mer i fokus i takt med att förväntningarna på skolan och läraruppdraget förändrats med tiden.
– Här har vi inom förvaltningen en viktig roll för att se till så att rektorerna får utrymme för att leda och stödja lärarna. Det handlar inte bara om att rekrytera de bästa skolledarna utan även att skapa en bra organisation. Även den mest kompetenta rektorn gör mycket liten nytta om hen inte får de rätta förutsättningarna för att verkligen ägna sig åt sin viktiga uppgift som pedagogisk ledare, säger Mattias Olsson.

Vilka av följande faktorer kännetecknar en attraktiv arbetsgivare inom gymnasieskolan?

1 Bra lön/löneutveckling
2 Bra ledarskap
3 Bra team/arbetskamrater
4 Möjlighet att påverka din arbetssituation
5 Bra psykisk arbetsmiljö (minskad stress, mental press etc.)
6 Att kunna ägna sig mer åt undervisning
7 Bra fysisk arbetsmiljö (lokaler, ljudnivå, luft)
8 Flexibel och mindre reglerad arbetstid
9 Mindre administration
10 Motiverade/intresserade elever
11 Mindre klasser
12 Bra karriär- och utvecklings­möjligheter
13 Förenklad dokumentation
14 Annat

Vi vill alltid kunna erbjuda fler möjligheter

Joachim Håkansson, förbundschef i Kalmarsunds gymnasieförbund.
Joachim Håkansson, förbundschef i Kalmarsunds gymnasieförbund.

– Viktigaste utmaningen för dagens gymnasieskola är att alla ungdomar påbörjar, fullföljer och når målen, säger Joachim Håkansson, förbundschef i Kalmarsunds gymnasieförbund, där de arbetar hårt för att ständigt kunna erbjuda lärare och elever fler möjligheter.

I Kalmarsunds gymnasieförbund handlar det inte enbart om att erbjuda ungdomar utbildning. Förbundschef Joachim Håkansson menar att uppgiften är betydligt större än så.
– Vårt uppdrag måste omfatta en aktiv och pådrivande roll i syfte att få alla ungdomar att påbörja gymnasiestudier och se till att varje individ ges möjligheter att nå målen för sin utbildning.
För att klara det har verksamheten under senare år arbetat aktivt med att förbättra och stärka samarbetet med grundskolorna i regionen där ett viktigt syfte är att göra övergången till gymnasiet så bra som möjligt.
– Vi arbetar intensivt med att aktivt förebygga och motverka studieavbrott samt med det kommunala aktivitetsansvaret. Andelen elever med examen har ökat de senaste fyra åren, både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen. År 2017 nådde 93 procent av eleverna examen på högskoleförberedande program. Motsvarande siffra för yrkesprogrammen är 90 procent.
En förklaring till de höga siffrorna är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete, vilket Joachim Håkansson menar är en förutsättning för att alla som arbetar i skolan ska kunna ge eleverna en likvärdig utbildning med hög kvalitet.
– Att behålla och rekrytera yrkesskickliga lärare, kollegialt lärande, skickliga pedagogiska ledare och en väl utbyggd elevhälsa är andra framgångsfaktorer.

Fler möjligheter
Verksamheten lovar all personal och alla elever att de alltid kan förvänta sig fler möjligheter av Kalmarsunds gymnasieförbund.
– Vi erbjuder det största utbildningsutbudet i regionen och som arbetsgivare ska vi vara en modern, attraktiv och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang. Vi har också fastställt en lönepolitisk målsättning för lärarna. Inom två år ska förbundets yrkesskickliga lärare tjäna minst 50 000 kronor i månaden. Det är ett löfte som vi kommer att hålla!
Efter några år med minskade elevkullar är verksamheten inne i en expansiv fas där nästa steg är att bilda ett campus mellan de stora gymnasieskolorna i Kalmar.
– Siktet är inställt på att fortsätta ligga i framkant och ge såväl elever som personal ännu fler möjligheter, fastslår Joachim Håkansson.