Etikettarkiv: Linköpings kommun

Skolan är en av få platser där ungdomar och vuxna möts i realtid

Åsa Ridne, skolchef i Linköping. Foto: Lennart Lundwall
Åsa Ridne, skolchef i Linköping. Foto: Lennart Lundwall
Gymnasieutbildningen står inför många stora utmaningar inom de närmaste tio åren. På utbildningsförvaltningen i Linköping, liksom på de flesta andra skolförvaltningar i landet, står lärarbristen och den framtida kompetensförsörjningen högt upp på agendan.

Linköping är en mångfacetterad kunskapsstad med goda möjligheter till idéutveckling, där det finns utrymme att utvecklas både som pedagog och i karriären. På sin hemsida beskriver Linköping sig som en expansiv och framtidsfokuserad kommun som satsar på att göra verklighet av idéer.
– Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter. Vi är mitt uppe i ett arbete där vi undersöker vilka saker vi kanske kan få tekniken att göra och vad vi absolut inte lämnar över till tekniken, säger Åsa Ridne, skolchef i Linköping.
Hon påpekar att skolan är en unik plats i den meningen att den är en av få arenor där ungdomar och vuxna finns och möts i realtid.
– Dessutom handlar det om mycket kunniga och kompetenta vuxna personer, som är där just för att erbjuda våra elever de allra bästa utsikterna för att utvecklas och kunna nå sin fulla potential. Detta innebär såväl ansvar som möjligheter och det gäller att vi verkligen funderar över hur vi på bästa sätt kan använda och förvalta den här värdefulla tiden.

Skola mitt i byn
Lärarbristen på landets gymnasieskolor är stor och förväntas öka. På senare år har det gjorts kraftiga lönesatsningar i syfte att öka läraryrkets attraktivitet.
– Jag tror inte att hög lön räcker för att locka och behålla lärare. I grunden handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig del i den strävan är att ha en bra värdegrund, en god arbetsmiljö och att tillhandahålla bra utvecklingsmöjligheter. I Linköping har vi goda förutsättningar att erbjuda olika karriärspår och vi försöker vara lyhörda för våra lärares behov och önskemål.
Om allt går som Åsa Ridne vill och hoppas på kommer morgondagens gymnasieskolor i Linköping att vara ännu bättre på att möta olika elevers olika behov.
– Om fem år kommer vi också att ännu mer utpräglat vara en ”skola mitt i byn” och arbeta tillsammans med, och för, det omgivande samhället. Efter avslutat gymnasium är det dags för eleverna att ta klivet ut i vuxenvärlden; vår uppgift är att rusta dem på bästa sätt, fastslår Åsa Ridne.

Global utblick och stolta traditioner – här utbildas framtidens biltekniker

”Min drivkraft? Det är att ge eleverna kunskap, det är viktigast av allt”, säger Björn Arvidsson (till vänster), fordonslärare på Anders Ljungstedts gymnasium. Hans kollega Bennie Zetterström på Katedralskolan kombinerar svenska och engelska med specialpedagogik. Foto: Lasse Hejdenberg
”Min drivkraft? Det är att ge eleverna kunskap, det är viktigast av allt”, säger Björn Arvidsson (till vänster), fordonslärare på Anders Ljungstedts gymnasium. Hans kollega Bennie Zetterström på Katedralskolan kombinerar svenska och engelska med specialpedagogik. Foto: Lasse Hejdenberg

Anders Ljungstedts gymnasium blir en av de första skolorna i landet som får utbilda framtidens biltekniker ihop med Volvo Cars. Katedralskolan kombinerar stolta traditioner med en modern, internationell profil.

Två av Linköpings gymnasieskolor med historiska anor, men också med det nyaste inom teknik och pedagogik.
Katedralskolan grundades redan 1627 och är Sveriges fjärde äldsta gymnasieskola. Anders Ljungstedts gymnasium startades 1824 efter en donation från Ljungstedt, som var handelsman, historiker och diplomat. Och en man som tyckte att även fattiga barn skulle få gå i skola.
– Han grundade skolan för fattiga barn, berättar Björn Arvidsson, fordonslärare på Anders Ljungstedts gymnasium.
– Idag har vi väl inte direkt fattiga elever, men vi är fortfarande en skola som inkluderar alla som vill ha en bra, praktisk utbildning.
Och grundarens idéer om ”en skola för alla” lever kvar på andra sätt också.
– Vi har ett renommé att kunna hantera alla typer av elever på ett bra sätt. De som är duktiga kan vi ge ännu mer kunskap och de som har lite problem och kanske läs- och skrivsvårigheter lyckas vi också rätt bra med, säger Björn Arvidsson.

Ökat söktryck
Han är en av de sex fordonslärare som ska undervisa på den nya ”Volvo-skolan”, den fjärde i hela landet. Satsningen invigdes med pompa och ståt i april. De första eleverna börjar till hösten, men så snart nyheten blev känd, märkte skolan ett ökat tryck av förstahandssökande.
Den nya utbildningen grundas på ett avtal mellan skolan, Volvo Cars och återförsäljaren Tage Rejmes i Linköping. Utbildningsmiljön ska utformas som en Volvoverkstad, men det handlar inte bara om fordonsteknik, här ska eleverna få kunskaper även om kundvård och moderna verkstadsprocesser.
– Det känns jättespännande! Vi lärare ska få samma utbildning som Volvos tekniker, så vi ser fram emot att få nya kunskaper som vi kan förmedla till eleverna på ett mycket bättre sätt än vi kunnat tidigare, säger Björn Arvidsson.

Pendlar tio mil
Han är bilmekaniker från början, gick lärarutbildningen i slutet på 80-talet och började på Anders Ljungstedts gymnasium 1990. Och 28 år senare är han skolan trogen, trots att han inte bor i stan.
– Jag bor i Nyköping, så jag pendlar de tio milen till Linköping, det har blivit några mil under åren, säger Björn Arvidsson.
– Men jag trivs så fruktansvärt bra på den här skolan. Jag har bra kamrater, bra skolledning och framför allt bra elever. Så jag har fortsatt att pendla.
Hans kollega Bennie Zetterström på Katedralskolan är också erfaren, med 20 år som gymnasielärare.
– Jag kom hit 2009 från Berzeliusskolan i Linköping, som var profilerad på naturvetenskap och teknik. Jag tycker att språk är roligt, så jag lockades av Katedralskolans internationella inriktning, säger Bennie Zetterström.

Reser utomlands
Katedralskolan har sedan länge en internationell profil. Redan hösten 2001 startade skolan sin engelskspråkiga IB-utbildning som leder till internationell studentexamen, the IB Diploma Programme.
Dessutom finns här programmen Natur, Samhäll, Ekonomi, Humanistiska, Språkintroduktion samt till hösten Handel och administration.
Den internationella prägeln innebär, utöver IB-utbildningen, elev- och lärarutbyten med Tyskland, Frankrike, England, Finland och Spanien. Bennie Zetterström är ansvarig för bland annat en kurs om brittisk kultur med tillhörande veckolång resa till Chester i England.
– Det är något av det bästa jag gör som lärare; att få vara med eleverna när de märker att deras språk faktiskt funkar utomlands och få se dem växa, en härlig känsla, säger Bennie Zetterström.
– Alla som läser språk på hög nivå får åka iväg.

Stöttar lärarna
Nu undervisar han i svenska och engelska på 60 procent och är specialpedagog på 40 procent. Han och kollegan Maria Lindersson kartlägger elevernas behov av stöd och samarbetar med lärarna, elevhälsoteam och bibliotek.
– Vi vänder oss allt mer mot våra kollegor, informerar dem och stöttar i hur man kan jobba så att de här eleverna blir inkluderade i klassrummet, säger Bennie Zetterström.
Han tycker att det är fantastiskt att hela tiden få umgås med så många unga människor under en mycket viktig tid i deras liv.
– De kommer hit som stora barn och går som unga vuxna. Man får följa dem mellan 16 och 19; körkort, första kärleken och frigörelse från föräldrarna.
– Och efter tre år, när vi kanske är trötta på varandra, får man en ny kull och får vara med om allt igen; julfirande, skolavslutningar, Valborgsfirande och till slut studenten – det är häftigt!

Linköpings kommun
I Linköping finns sammanlagt 18 gymnasieskolor, både kommunala och fristående.
I varje gymnasieskola pågår ett systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på nationella styrdokument. Varje huvudman och varje skolenhet ska planera samt systematiskt och kontinuerligt följa upp och utveckla verksamheten. Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) finns i Linköping på Fria Läroverken, Vretagymnasiet, Anders Ljungstedts gymnasium och Birgittaskolan. Kommunala gymnasieskolor erbjuder NIU inom: ishockey i samarbete med LHC (killar); konståkning i samarbete med Linköpings Konståkningsförening och golf i samarbete med Landeryds Golfklubb.
Fria Läroverken erbjuder NIU inom: innebandy, handboll, fotboll och ishockey i samarbete med LHC (tjejer). Vretagymnasiet erbjuder NIU inom ridsport.
Den kommunala vuxenutbildningen i Linköping bedrivs av tio olika skolor eller utbildningsanordnare. De olika skolorna erbjuder olika kurser och inriktningar, och även olika typer av studieformer.

Kontaktuppgifter:

Linköpings kommun, Utbildningskontoret
Tel: 013-26 38 00
www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/

Anders Ljungstedts gymnasium:
Tel: 013-20 76 00
Kontaktperson: Enhetschef Ed Huitema
E-post: Egidius.Huitema@linkoping.se
Anders Ljungstedts gymnasium
Anders Ljungstedts gata 1
581 81 Linköping
www.linkoping.se/alg/

Katedralskolan:
Tel: 013-20 75 00
Kontaktperson: Enhetschef Magnus Nyström
E-post: Magnus.Nyström@linkoping.se
Katedralskolan
Platensgatan 20
581 81 Linköping
www.linkoping.se/katedral/