Etikettarkiv: Utbildningsplatser

Viktigt att ligga steget före

Thomas Winqvist, chef för Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf
Thomas Winqvist, chef för Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf

– Samarbete är A och O för att säkra regionens kompetensförsörjning. Det säger Thomas Winqvist, chef för Hälsinglands Utbildningsförbund, där kompetensmäklarnas täta kontakter med näringslivet hjälper förbundets utbildningssamordnare att ligga steget före.

I Hälsingland finns ett dynamiskt näringsliv med spännande verksamheter där många står inför både expansion och generationsskiften, så här finns goda möjligheter för framtida jobb. Med det följer även utmaningar, inte minst för Hälsinglands Utbildningsförbund.
– En av våra största utmaningar är den framtida kompetensförsörjningen. Det handlar om att få fram utbildningsplatser som möter det omgivande samhällets behov, men även om att göra våra utbildningar attraktiva, säger Thomas Winqvist.
För att klara det arbetar utbildningsförbundet på bred front med olika insatser.
– När det gäller gymnasieskolan har vi bland annat programråd. Där träffar skolans företrädare representanter från näringslivet för att se till att vi tillhandahåller utbildningar som i nästa steg leder till jobb. En viktig del i arbetet är att politikerna är med på tåget och får förstahandsinformation, både om hur läget ser ut och hur vi möter situationen.

”Dagens skolfrågor är så pass komplexa att du måste vara större och arbeta över kommungränserna för att få till det på ett bra sätt”

Samarbete
Thomas Winqvist berättar att förbundet även har kompetensmäklare som har till uppgift att vara ute på företagen och inventera kommande rekryteringsbehov.
– Denna information sammanställer vi sedan tillsammans med övriga kommuner i regionen och får på så vis fram en helhetsbild. Vi anordnar även branschträffar tillsammans med arbetsförmedling och Region Gävleborg för att se till att vi utbildar rätt och får fram den kompetens som efterfrågas av olika sektorer.
Han konstaterar att utbildningsförbundet i sig är produkten av ett samarbete mellan tre kommuner.
– Dagens skolfrågor är så pass komplexa att du måste vara större och arbeta över kommungränserna för att få till det på ett bra sätt. Viktigt är också att kompetensutveckla vår egen verksamhet i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda inte bara bra anställningsvillkor utan även goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det tror jag kommer att bli allt viktigare framöver.

Lyhörd direktör ska bossa i huvudstaden

Peter Lyth, tillträdande gymnasiedirektör i Stockholms stad. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Lyth, tillträdande gymnasiedirektör i Stockholms stad. Foto: Gonzalo Irigoyen

Peter Lyth är läraren som blev rektor och klättrade vidare till att bli gymnasiechef. Snart kliver han in i rollen som Stockholms gymnasiedirektör och står inför det tuffa uppdraget att chefa över en förvaltning som ska ordna utbildningsplatser i en storstad som växer så att det knakar.

Stockholms stads nuvarande omkring 30 kommunala gymnasieskolor räcker inte till. För hålla takt med huvudstadens växande befolkning finns det planer på att bygga 15 ytterligare gymnasieskolor. Men det handlar inte bara om att skapa fler utbildningsplatser. Det gäller att förutse elevernas sökmönster och veta hur personalbemanningen ska gå till. Det är det där komplexa i uppdraget som lockar Peter Lyth att bli Stockholms gymnasiedirektör.
– Vi kan se att elever i Stockholm många gånger värderar valet av skola högre än utbildningsinriktning, att skolans popularitet är viktigare än vad vi vuxna kanske vill och tror. Det gäller att pejla läget och ta hänsyn till många aspekter så att gymnasiesatsningarna görs på rätt sätt, säger Peter Lyth.

Har klättrat i karriären
Peter Lyth har en gedigen karriär bakom sig inom skolans värld. Den tog sin början 1984 då han fick sin första tjänst som högstadielärare. Några år senare valde han att undervisa på gymnasiet och blev därefter biträdande rektor. Chefsrollen passade honom, och i flera år jobbade han sedan som rektor på två olika gymnasieskolor. Det ledde i sin tur in honom på det nuvarande uppdraget som gymnasiechef, och i juli 2018 tar han på sig direktörshatten.
Sin bakgrund kommer han att ha nytta av på sitt nya jobb.
– Det är en fördel att jag kan sätta mig in i lärares och rektorers situation. Det är viktigt att styra gymnasieverksamheten så att den passar både elever och de som arbetar inom skolan.
Rent generellt anser Peter Lyth att både tjänstemän och förtroendevalda måste vara duktiga omvärldsbevakare. Att skapa fler vård- och omsorgsprogram för att samhället behöver mer vårdpersonal är fel ände att börja i om de unga inte lockas av den utbildningen, exemplifierar han.
– Det har varit en process att inse att vi inom byråkratin och politiken inte kan forma gymnasieskolan bara utifrån de behov vi ser. För att lyckas i mitt nya uppdrag gäller det att vara lyhörd, säger Peter Lyth.