IKT-strategi

IKT-arbete gör fler elever redo

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg
Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkula­skolan.

Stenkulaskolan, en F–9 skola med nästan 600 elever strax utanför Rosengård i Malmö, har ett tydligt mål med sitt IKT-arbete: att kontinuerligt öka andelen elever som blir godkända i kärnämnena samt ytterligare fem ämnen. De senaste åren har andelen elever som fått en ”Golden ticket” ökat med drygt 25 procent. Här har en tydlig och långsiktig IKT-strategi verkligen gett resultat.

– Digitalisering har alltid legat mig varmt om hjärtat. Stenkulaskolans arbete med inkluderande förhållningssätt passade väl in med mina tankar om digitalisering. Digitala verktyg ger fler elever möjligheten att visa upp sina färdigheter och därmed klara sig bättre i skolan. Vårt mål är att bli Sveriges bästa IKT-skola, säger Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkula­skolan.
Stenkulaskolan strukturerar sitt IKT-arbete via treårsplaner med mål som revideras löpande. En viktig framgångsfaktor är att lärarna har en gemensam digital kunskapsbas eftersom samtliga lärare på skolan är Apple Teachers. Det gör de digitala verktygen till en självklar del av undervisningen i alla ämnen, från idrott till matematik.
– För oss är det viktigt att IKT-arbetet fungerar som en accelerator för lärandet och pedagogiken. Det bidrar till elevernas motivation och känsla av meningsfullhet. Mitt råd till andra skolor är att ha ett tydligt ”varför” när de formulerar sin IKT-strategi. Upprätta långsiktiga IKT-planer och säkerställ att det lärarna har en gemensam digital kunskapsbas, säger Martin Bieber.

”Digitala verktyg ger fler elever möjligheten att visa upp sina färdigheter.”

Använder fler sinnen
Nationalencyklopedin är ett av de digitala verktyg som används kontinuerligt på Stenkulaskolan.
– Vi använder NE:s digitala läromedel, kunskapstjänster och filmbank som en integrerad del av undervisningen. Det gör att elever kan titta på filmer, få texter upplästa och ta till sig kunskap på sitt modersmål. Det i sin tur innebär att eleverna kan använda fler sinnen och har fler valmöjligheter när de tillgodogör sig ny kunskap. Det har verkligen varit användbart, inte minst under coronapandemin, säger Martin Bieber.
Det övergripande målet, att får fler elever godkända i kärnämnena och ytterligare fem ämnen och i förlängningen få fler att gå vidare till gymnasiet, är en otroligt viktig drivkraft i Stenkulaskolans IKT-arbete.
– Vi fortsätter att jobba oss uppåt genom att öka andelen elever som får en ”Golden ticket”. Det gör både eleven och samhället till vinnare i framtiden, säger Martin Bieber.