IKT

IKT som en accelerator för lärande

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg
Belmina Omerhodzic, förstelärare i IKT, Apple Distinguished Educator och Apple Professional Learning Specialist på Stenkulaskolan.

Stenkulaskolan, en F–9-skola med nästan 600 elever strax utanför Rosengård i Malmö, har kommit långt i arbetet med att inkludera IKT som en självklar del av undervisningen i samtliga ämnen. Stenkulaskolan har bland annat markant lyckats öka andelen gymnasiebehöriga elever. Nu kraftsamlar verksamheten för att nå målet att inom tre års tid bli Sveriges främsta IKT-skola.

– Vårt IKT-arbete karakteriseras av tydliga mål, däribland att kontinuerligt öka andelen elever som har en ”Golden ticket”, alltså som blir godkända i kärnämnena samt ytterligare fem ämnen. IKT ska accelerera lärandet, väcka elevernas lust att lära och underlätta inlärningen för fler elever, säger Belmina Omerhodzic, förstelärare i IKT, Apple Distinguished Educator och Apple Professional Learning Specialist på Stenkulaskolan.

”Det är otroligt viktigt att erbjuda lärarna tillräckligt med stöd och kompetensutveckling med fokus på IKT.”

Konkreta mål visar vägen
Stenkulaskolan ligger i ett socioekonomiskt utsatt område, vilket är en stark drivkraft bakom lärarnas IKT-arbete.
– Vårt IKT-arbete är ett verktyg som bidrar till att ge eleverna rätt förutsättningar i en framtid där digitala kunskaper är viktiga och värdesätts. Min ambition är att ge eleverna ett försprång i digital kompetens som de har nytta av resten av livet, säger Belmina Omerhodzic.
Hennes råd till andra skolor som vill bli framgångsrika i sitt IKT-arbete är att formulera konkreta mål samt att väcka lärarnas lust att använda sig av IKT-verktyg i undervisningen.
– Det är otroligt viktigt att erbjuda lärarna tillräckligt med stöd och kompetensutveckling med fokus på IKT. Vi kräver därför att samtliga lärare som jobbar hos oss ska bli Apple Teachers. Det ger våra pedagoger en gemensam digital kompetensgrund att stå på och säkerställer att eleverna får tillgång till digitala resurser i samtliga ämnen. Andra råd är att vara konsekvent i sitt IKT-arbete, även när det tar emot, och att betrakta IKT som en accelerator för lärande snarare än en ersättning för papper och penna, säger Belmina Omerhodzic, som betonar vikten av att aldrig betrakta IKT som ett isolerat fenomen. Det bör alltid integreras med språkutvecklingen, lärmiljön och den pedagogiska verksamheten i ett större perspektiv.

NE stöder elevernas inlärning
På Stenkulaskolan använder man sig bland annat av NE:s digitala läromedel, kunskapstjänster och filmbank som en integrerad del av undervisningen.
– NE är en viktig resurs i vårt IKT-arbete; det hjälper eleverna att ta till sig centrala begrepp och ny kunskap. De får dessutom tillgång till visuellt stöd och videor och kan vid behov få texten uppläst för sig. En annan funktion i NE som jag uppskattar är att jag som lärare kan skräddarsy en egen lärobok med länkar och markerade textstycken, säger Belmina Omerhodzic.