Behöriga lärare viktigaste kriteriet för kvalitet i gymnasieskolan

Publicerad 2 maj 2017
Text: Hanna Engström

Illustration: Stellan Stål
Illustration: Stellan Stål
”Vilka är de viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan?” Frågan ställdes till ett stort antal gymnasielärare i Sverige. De flesta svaren berörde lärarnas behörighet och kompetens. Därefter kom vikten av bra ledning.

För att skapa kvalitet i gymnasieskolan svarade en majoritet att lärarna behöver vara behöriga. Man poängterade att lärarna ska ha rätt utbildning, kompetens samt vara legitimerade i de ämnen de undervisar i. Vikten av ämneskompetens framträdde tydligt och ordet engagemang nämndes ett flertal gånger.

Bra ledarskap
På andra plats betonas vikten av ett bra ledarskap. Kommentarna var många: ”Kunnig och prestigelös ledning/En ledning som backar sina lärare/Bra ledarskap med pedagogisk grund”. Man efterfrågar en kompetent ledning som har eleverna och personalens bästa för ögonen. Ledarskapet bör vara professionellt, tydligt och stöttande.

Fokus på undervisning
Den tredje största kategorin handlade om att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen. Många uttryckte att lärarna måste få tid och arbetsro att kunna ägna sig åt just undervisningen. Flera poängterade att det även handlar om att hinna planera, reflektera, analysera och utvärdera. Lärarna måste få rätt förutsättningar, bland annat genom rimlig arbetsbelastning och mindre administration.

Elevernas ansvar
Eleverna själva har också en viktig del i kvalitetsarbetet. Det måste finnas tydliga krav, förväntningar och skyldigheter. Man ser gärna ”motiverade elever med stark inre drivkraft” och att eleverna tar ansvar för sina betyg och hur de agerar på lektionerna. Man framhåller att det också måste finnas konsekvenser för de elever som inte sköter sig.

Kompetensutveckling
För att säkerställa kvalitet i gymnasieskolan vill lärarna se mer fortbildning. Man menar att de ska finnas tid och pengar till kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas som pedagog. En lärare efterfrågar ”att det sker en utveckling inom både lärarkåren och att skolan hänger med i utvecklingen i världen”.

Viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan
1. Behöriga och kompetenta lärare
2. Bra ledarskap
3. Tid och arbetsro för undervisning
4. Elevernas ansvar
5. Kompetensutveckling