Undersökning

Gymnasieskolan är på väg åt fel håll

Publicerad 7 maj 2019
Text: Annika Wihlborg
Maria Rönn, gymnasielärare och förste vice ordförande i Lärarförbundet.
Maria Rönn, gymnasielärare och förste vice ordförande i Lärarförbundet.

52 procent av gymnasielärarna anser att utvecklingen inom svensk gymnasieskola är på väg åt fel håll. Det framgår av Framtidens Karriär – Gymnasielärares undersökning. Brist på behöriga kollegor och en ökad administrativ börda bidrar till utvecklingen.

– Undersökningsresultatet förvånar mig inte. Vi får många indikationer från våra medlemmar på att utvecklingen är på väg åt fel håll. Vi ser bland annat att allt fler lärare lämnar eller överväger att lämna yrket till följd av en ökad administrativ börda och en allt mer påtaglig brist på behöriga kollegor. Vår egen undersökning visar att 82 procent av lärarna idag säger att dokumentationskraven gör dem stressade och fyra av tio överväger att lämna yrket, säger Maria Rönn, gymnasielärare och förste vice ordförande i Lärarförbundet.
Just bristen på behöriga kollegor ger många följdeffekter, enligt Maria Rönn. Många behöriga gymnasielärare saknar kompetenta kollegor att tala med, om yrket och elevernas inlärning.

Kan underminera
– Politiker tenderar att förenkla gymnasieskolans komplexa problematik, exempelvis genom att föreslå mobilförbud eller att man ska introducera en tvåårig yrkesskola som ett alternativ till dagens treåriga program. Det riskerar att underminera hela gymnasieskolan eftersom vi vet att teoretiska kunskaper behövs för att eleverna ska klara sig på framtidens arbetsmarknad, säger Maria Rönn.
Även om mycket är på väg åt fel håll betonar Maria Rönn att det även finns en positiv utveckling i gymnasieskolan.
– Vi för numera ett mer levande samtal kring forskning om lärande. Lärare är dessutom mer delaktiga i utvecklingen av lärandet. Lärare som har tillgång till en engagerad ledning och lokalpolitiker som ger dem mandat att utveckla skolan tillsammans med skolledningen trivs i allmänhet bra på sin arbetsplats, säger Maria Rönn.

Analysera behovet
Hon ser gärna att politiker lanserar alternativa vägar in i läraryrket som inte är genvägar. Det kan handla om alternativa studiemedelslösningar eller möjlighet att kombinera studier och arbete som gör det lättare för personer mitt i yrkeslivet att sadla om till lärare.
– Jag efterlyser även en ordentlig analys av vilken dokumentation som faktiskt är nödvändig och av hur lärarnas arbetstid kan användas på ett så optimalt sätt som möjligt. En gymnasieskola som är på väg åt fel håll riskerar att urholka arbetsglädjen och minimera lärarnas möjligheter att utvecklas i sitt yrke, säger Maria Rönn.

Åt vilket håll går utvecklingen inom svensk gymnasieskola?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av gymnasielärare i Sverige 9–15 april 2019. Statistisk felmarginal 2,5–4 procentenheter.