Studentlitteratur

Kort steg från klassrum till förlag

Publicerad 7 maj 2019
Text: Anette Bodinger Larsson
Liza Greczanik, läro­medelsutvecklare på Studentlitteratur. Foto: Christoffer Lomfors
Liza Greczanik, läro­medelsutvecklare på Studentlitteratur. Foto: Christoffer Lomfors

– Det går att vara kunskapsförmedlare på olika sätt, som lärare i klassrummet, läromedelsförfattare eller som utvecklare av läromedel. Jag stortrivs i min nya roll, säger Liza Greczanik, som efter tio år i läraryrket började som läro­medelsutvecklare på Studentlitteratur.

Det har gått ett år sedan Liza Greczanik lämnade jobbet som lärare i svenska för en tjänst som läromedelsutvecklare på Studentlitteratur i Lund. Ett steg som inte var särskilt långt eftersom Liza under skoltiden började skriva läromedel med fokus på språkutvecklande arbetssätt med hjälp av olika digitala verktyg. Erfarenheter som kommer väl till pass i arbetet som läromedelsutvecklare.
– Jag skrev till exempel ett stort basläromedel i svenska och svenska som andraspråk tillsammans med tre andra författare. När tillfället kom kändes det naturligt att gå över till förlagsvärlden, eftersom jag redan hade nosat på det här yrket från olika håll.
Efter ett år i den nya rollen konstaterar Liza att hon hamnat helt rätt.
– Det som lockade mig var tanken att på heltid få ägna mig åt att skapa produkter som syftar till att utveckla ungdomars språk. Det är ett väldigt stimulerande och kreativt yrke där jag, som älskar det skrivna språket, verkligen har möjlighet att fördjupa mig i ämnet.

”Kopplingen till skolan är en förutsättning för att kunna göra undervisningsnära produkter”

Nära koppling
Läromedelsutveckling handlar i stort om att följa ett läromedel från idé till färdig produkt.
– Jag arbetar till exempel med att spana efter vilka behov som finns hos lärare och elever och med att känna in åt vilket håll de pedagogiska vindarna blåser, för att i nästa steg ta fram passande material. En stor del av arbetet är också att hålla kontakt med alla som ingår i projektet samt att läsa och ge feedback på manus.
På frågan om Liza kan rekommendera andra lärare att följa hennes exempel blir svaret ”Ja, absolut!”.
– Det är ingen slump att så många på förlaget har lärarbakgrund och att så många av våra författare är lärare. Kopplingen till skolan är en förutsättning för att kunna göra undervisningsnära produkter. För mig är det väldigt trevligt att jag trots yrkesbytet inte har lämnat klassrummet. Jag finns ju kvar där, men i en annan skepnad, kan man säga. Att utveckla läromedel som bidrar till lärande känns väldigt meningsfullt.