Stöttar elever

Framgångsrik undervisning ska öka måluppfyllelse och likvärdighet

Publicerad 7 maj 2019
Text: Anette Bodinger Larsson
Mattias Olsson, skolchef i Kristianstad.
Mattias Olsson, skolchef i Kristianstad.

– Målet är att kunna stötta alla elever i att nå längre än de redan gör, säger Mattias Olsson, skolchef i Kristianstad. Här sjösätts nu insatsen Framgångsrik undervisning som syftar till att höja elevernas måluppfyllelse och öka likvärdigheten genom en än bättre undervisning.

Under våren inleds insatsen Framgångsrik undervisning i Kristianstad. Ett initiativ som rör alla skolor i kommunen och omfattar en rad olika områden som till exempel satsningar på digitalisering och nyanländas lärande.
– En av våra största utmaningar är elevernas måluppfyllelse. Vi har jämförelsevis ganska goda resultat men ser hos många elever en potential att kunna utvecklas ännu mer. Då talar jag om både de som kämpar för att nå grundläggande mål och elever som är högpresterande. Vi ser en utvecklingspotential i att kunna stötta alla elever i att nå längre än de faktiskt gör. Framgångsrik undervisning är en viktig del av den strävan, säger Mattias Olsson.
För att kunna lyckas fullt ut menar han att det är viktigt att lämna projekttanken bakom sig.
– Att öka måluppfyllelse och likvärdighet måste vara ett varaktigt arbete som pågår kontinuerligt och genomsyrar hela verksamheten.

Kartläggning
Insatsen utgår från skolans identifierade behov.
– Utgångspunkten, som vi till dags dato har arbetat med i hälften av våra gymnasieskolor, är Kärnan som är en modell för att värdera och skatta vad som händer i klassrummet.
Modellen har tagits fram i samarbete med olika aktörer, till exempel högskola och universitet, där syftet varit att identifiera ett antal kvalitetsdimensioner som kartläggningen i klassrummen kan utgå ifrån. Kartläggningen med efterföljande analys ska sedan utgöra ett viktigt underlag i varje skolas arbete med att utveckla undervisningen.
Mattias Olsson har varit skolchef i Kristianstad i sju år. Ambitionen är att kartläggningarna om ytterligare sju år visar på en större likvärdighet och måluppfyllelse i samtliga skolor.
– Om sju år hoppas jag att varje ungdom som går ut en gymnasieskola i Kristianstad gör det med ett godkänt slutbetyg, en gymnasieexamen, i handen.