Presentation
Christian 4:s gymnasium

Samarbete och kvalitet i Kristianstad

Publicerad 7 maj 2019
Foto: Daniel Larsson
Tony Ivarsson och Annika Löfgren, rektorer på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad. Foto: Daniel Larsson
Tony Ivarsson och Annika Löfgren, rektorer på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad. Foto: Daniel Larsson

I över 20 år har Christian 4:s gymnasium i Kristianstad lockat elever och lärare med sin kreativa och samarbetsinriktade skolmiljö. Idag sker nya, spännande satsningar, både här och inom skolan generellt i hela kommunen.

Christian 4:s gymnasium, eller kort och gott C4, har sedan starten i mitten av 90-talet haft estetisk profil. Under detta läsår har de befintliga inriktningarna på Estetiska programmet: Bild och formgivning, Estetik och media, Musik samt Teater kompletterats med spetsutbildning i musik i samverkan med Musikhögskolan i Malmö. Dessutom har det tillkommit två helt nya program: Handels- och administrationsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet.
– Vi skapar en större bredd genom att erbjuda yrkesförberedande program vid sidan av de högskoleförberedande programmen. Det är ett sätt att möta behovet av fler gymnasieplatser nu när elevkullarna växer. Att expandera C4 är en viktig del av visionen för de kommunala skolorna, berättar Annika Löfgren, som är en av gymnasiets två rektorer och har ansvar för de nya programmen.

Nya program i höst
I höst blir utbudet på C4 ännu bredare, när de Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga programmen med estetisk profil drar igång. Till att börja med blir det två små klasser med 15 elever vardera och elevantalet kommer sedan att utökas successivt.
De nya programmen kommer även att erbjuda estetiska ämnen, handel eller turism som individuella val och blir på så sätt välintegrerade i C4:s övriga verksamhet. Det blir kommunens första satsning på SA- och NA-program med estetisk profil. Annika Löfgren och hennes kollega Tony Ivarsson, som är rektor för Estetiska programmet på C4, ser framför sig hur de olika programmen kommer att samverka och skapa nya impulser på skolan.
– C4 har en lång tradition av samarbete över program- och ämnesgränserna. Det är en av de stora fördelarna här, att man tar tillvara alla chanser som finns för att samverka med varandra och tänka nytt tillsammans. Lärarna jobbar ofta gemensamt i olika typer av ämnesöverskridande projekt, där de olika ämneskompetenserna berikar varandra. Det är ett sätt att undervisa och utnyttja varandras kompetens som föder nya idéer och som både lärare och elever uppskattar mycket, säger Tony Ivarsson.
Annika håller med och tillägger:
– Vi tummar inte på kvaliteten på något av programmen. De har sin specifika inriktning, men det kollektiva lärandet höjer allas kompetens och är väldigt inspirerande. Dessutom avlastas lärarna på ett positivt sätt när de kan arbeta tillsammans.

Kraftsamling för skolan
I Kristianstad kommun påbörjas nu en kraftsamling för samtliga kommunala skolor på såväl grundskole- som gymnasienivå för att möta dagens och framtidens utmaningar. Inte minst står digitalisering och det systematiska kvalitetsarbetet i fokus. Bland annat kommer satsningen ”Framgångsrik undervisning” som tar ett samlat grepp för att höja elevernas måluppfyllelse och öka likvärdigheten i skolan. Satsningen är bred och utgår från de enskilda skolornas identifierade behov.
– Det händer väldigt mycket i skolorna i Kristianstads kommun just nu. Vi får stark stöttning av huvudmannen och det systematiska kvalitetsarbetet är verkligen i fokus i såväl grundskolan som gymnasiet och integrerat i allt vi gör. En viktig fråga är att lärare ska ha en rimlig arbetsbelastning, säger Annika.

Populär skola
Christian 4:s gymnasium är en populär skola, både att arbeta på och bland eleverna. Många ungdomar reser från andra kommuner för att gå här och när C4 rekryterar är intresset bland lärare stort. Den kreativa andan, det öppna klimatet och starka gemenskapen mellan personal och elever uppskattas. Därför har C4 haft lätt att hitta högkvalificerade lärare, som i sin tur gör skolan ännu mer attraktiv. Annika och Tony ser nu fram emot att fortsätta att utveckla skolan och välkomna nya kullar till befintliga och kommande program.
– Med sitt utökade programutbud blir C4 också en god representant för Kristianstads kommun, som har ett väldigt rikt kulturliv och långa anor som handelsplats. Kristianstad är dessutom centrum för turism i hela norra Skåne, säger Tony.
– Kultur, handel och turism är det som knyter ihop våra program och genom sitt sätt att interagera med samhället i stort blir nu undervisningen på C4 ännu mer relevant och spännande.

Här hittar du alla våra lediga jobb. Vill du vara med och göra skillnad?

Kristianstads kommun

I Kristianstad kommun finns fem kommunala gymnasieskolor som erbjuder de flesta nationella program och inriktningar. Gymnasieskolorna samarbetar med högskolor och universitet i bland annat Kristianstad, Lund och Malmö, samt med såväl det lokala som det nationella näringslivet. I kommunen sker nu en stor satsning på skolan med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. Här finns många spännande karriärmöjligheter för dig som är lärare!

Läs mer på: www.kristianstad.se