Presentation

Lagarbete och gemenskap lockar lärare till Kristianstad

Publicerad 25 april 2018

Eva Johansson, lärare i samhällskunskap och historia, Tony Ivarsson, rektor och Camilla Herrlin, förstelärare på Christian 4:s gymnasium. Foto: Daniel Larsson
Eva Johansson, lärare i samhällskunskap och historia, Tony Ivarsson, rektor och Camilla Herrlin, förstelärare på Christian 4:s gymnasium. Foto: Daniel Larsson
På Christian 4:s gymnasium i Kristianstad kan en lektion i engelska bedrivas på stadens konsthall och aktuella samhällsfrågor ge upphov till att eleverna skapar en fotoutställning. Kreativiteten och det välfungerande samarbetet inom lärarlaget har gjort skolan till en populär arbetsplats.

Flera av lärarna på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad reser ganska långt för att komma till sitt jobb och passerar flera kommungränser på vägen.
– Det är ett fint bevis för vår höga trivselfaktor här. Trots den goda arbetsmarknaden för lärare och möjligheter att få jobb nära hemmet känner många att det är värt att pendla just hit, säger Tony Ivarsson, rektor på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad.
Skolans huvudbyggnad, med anor från folkskoletiden, står ståtligt mitt i centrala Kristianstad. Huset är inbjudande i sig men framför allt är det stämningen innanför väggarna som lagt grunden till skolans goda renommé. Hela verksamheten präglas av en öppenhet. Här lägger man vikt vid att skapa goda relationer, till och mellan eleverna såväl som inom personalgruppen.

Välkomnar spontanbesök
Det var det som lockade hit läraren Eva Johansson som undervisar i kurser inom samhällskunskap och historia. Hon gillar att alla på skolan så genuint värnar om gemenskapen. Själv tar hon exempelvis ofta en kaffe och småpratar med både kollegor och elever i skolans kafeteria. Det är de där naturliga mötena som hon uppskattar och värderar högt. Dörren till hennes arbetsrum står så gott som alltid på vid gavel och hon får ofta spontanbesök.
– Jag vill vara tillgänglig för eleverna. Den ömsesidiga tillit vi får gentemot varandra gynnar inte bara trivseln utan även själva undervisningen. Eleverna har förtroende för mig och det gör det lättare att nå ut med kunskap och få dem intresserade av att lära sig mer, säger Eva Johansson.
Den kommunala gymnasieskolan, i dagligt tal kallad C4, erbjuder fyra inriktningar på det Estetiska programmet vilka är bild- och formgivning, estetik och media, musik samt teater. Nytt för 2018 är dessutom att skolan startar spetsutbildning i musik i samverkan med musikhögskolan i Malmö.
Den kreativa andan på skolan är påtaglig. I verkstäderna och ateljéerna har eleverna ofta pågående projekt även efter lektionstid. Likaså skolans musiklokaler används flitigt för allt från klassiskt musicerande till att repa med rockband. Samtidigt är den teoretiska prägeln tydlig och samtliga program på skolan är högskoleförberedande.

Samarbeten och växelverkan
På Christian 4:s gymnasium samarbetar lärarkollegorna tätt tillsammans. Ett studiebesök på Kristianstads konsthall kopplades exempelvis nyligen ihop med lektioner i engelska då eleverna fick till uppgift att översätta texterna intill verken. I undervisningen väver man även in aktualiteter i samhället.
– I samband med metoo-uppropet lät vi de frågorna gå som en röd tråd genom vår verksamhet. Ämnet togs upp i samhällskunskapen och kopplades ihop med foton, tecknade bilder och filmer som eleverna presenterade i en utställning, säger Camilla Herrlin, förstelärare på Christian 4:s gymnasium.
På samma sätt har lokalpolitiska förslag om tiggeriförbud inspirerat till diskussioner om demokrati på skolan vilket följts upp med besök på en utställning om romernas liv ur ett historiskt perspektiv.
– Vi gillar samarbeten och process­tanken. Lärare som vill jobba för sig själva i ett slutet klassrum passar inte så bra in här, säger rektor Tony Ivarsson.
Och den där speciella samarbetstanken och pigga omvärldsbevakningen tycks många uppskatta. Eva Johansson handledde nyligen en lärarkandidat som studerade vid Malmö högskola och var bosatt ganska långt från Kristianstad. Han gjorde ingen hemlighet av att han först känt viss besvikelse över att hans verksamhetsförlagda utbildning förde med sig så mycket restid, men ändrade efterhand sin inställning helt.
– Han var så nöjd, sa att det hade gett honom så mycket att få vara med oss på den här skolan. Det är lätt att bli hemmablind och därför kul att bli påmind om hur bra vi har det, säger Eva Johansson.

Kristianstads kommun
I Kristianstad finns fem kommunala gymnasieskolor som erbjuder de flesta nationella program och inriktningar. Gymnasieskolorna samarbetar med högskolor och universitet i bland annat Kristianstad, Lund och Malmö samt med både det lokala och nationella näringslivet. Många gymnasieelever får möjlighet till internationella utbyten.

Kontakt:
Mattias Olsson
skolchef i Kristianstad
E-post: mattias.olsson@kristianstad.se
www.kristianstad.se