Nösnäsgymnasiet

Framgångsrikt förändringsarbete

Publicerad 7 maj 2019
Text: Annika Wihlborg
Nösnäsgymnasiet i Stenungsund är en flerfaldigt prisbelönad gymnasieskola. Foto: Stenungsunds kommun
Nösnäsgymnasiet i Stenungsund är en flerfaldigt prisbelönad gymnasieskola. Foto: Stenungsunds kommun

Nösnäsgymnasiet i Stenungsund är en flerfaldigt prisbelönad gymnasieskola som 2014 initierade ett förändringsarbete utifrån visionen att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor. Förändringsarbetet, som till stor del gått ut på att tillvarata och uppmuntra lärarnas egna initiativ samt att vidareutveckla och systematisera det som fungera bra, har verkligen gett resultat.

– Vårt förändringsarbete tog ordentlig fart i samband med en omorganisation 2014. Då identifierade vi vad som fungerade bra på skolan och vilka områden vi ville utveckla. Några av de faktorer som fungerade väldigt bra var samverkan med näringslivet och ämnesöverskridande samverkan. Vi har sedan dess vidareutvecklat det som fungerar bra och systematiserat vårt kvalitetsarbete, säger Helene Petersson, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet.

”En viktig framgångsfaktor är att våra bibliotekarier tagit ett större grepp som omfattar mycket mer än bara litteratur”

Helene Petersson, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun.
Helene Petersson, verksamhetschef på Nösnäsgymnasiet i Stenungsunds kommun.

Tvärprofessionellt samarbete
En faktor som utmärker Nösnäsgymnasiet är den nära samverkan mellan skolbiblioteket och lärarna. Det har resulterat i att skolan, för fjärde året i rad, tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. För att få utmärkelsen ska ett skolbibliotek bland annat bidra till att stärka elevernas digitala kompetens och arbeta läsfrämjande. Stor vikt läggs också vid samarbetet med skolans övriga pedagogiska personal. På skolbiblioteket arbetar två bibliotekarier som ofta är ute i klassrummen och undervisar i informationssökning, sök- och källkritik, presenterar böcker, eller har boksamtal.
– En viktig framgångsfaktor är att våra bibliotekarier tagit ett större grepp som omfattar mycket mer än bara litteratur. Vi har ett välfungerande tvärprofessionellt samarbete mellan bibliotekarierna och lärarna. Våra elever arbetar exempelvis med ämnesöverskridande teman och våra bibliotekarier är i allra högsta grad delaktiga i det arbetet. Det är utvecklande både för eleverna och personalen, säger Helene Petersson.

Årets UF-skola 2019
Nösnäsgymnasiet vann även det ärofyllda priset Årets UF-skola 2019, i konkurrens med 49 skolor i Göteborgsregionen. Även här är det nära samverkan mellan lärare i många olika ämnen som ligger bakom framgången. På Nösnäsgymnasiet arbetar man ämnesöverskridande med Ung Företagsamhet, vilket innebär att bland annat lärare i svenska, retorik och engelska involveras. Det finns även många lokala företagare som stöttar eleverna i deras arbete.
Nösnäsgymnasiet erbjuder Ung Företagsamhet även för eleverna på yrkesprogrammen, vilket är relativt ovanligt.
– Vårt nära samarbete med det lokala näringslivet är ytterligare en framgångsfaktor för oss. Båda parter är lyhörda för varandras behov och samarbetet sker både på strategisk och operativ nivå. Vi är måna om att ge våra lärare utrymme att utveckla och förverkliga sina idéer och projekt. Vi har även systematiserat det kollegiala lärandet och tror mycket på vikten av att skapa förutsättningar för kollegiala möten i vardagen, säger Helene Petersson.