Så gynnas lärare av kommunsamarbete

Publicerad 25 april 2018
Text: Anna-Karin Andersson
Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf
Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf

Genom att tre kommuner i Hälsingland bildat ett gemensamt utbildningsförbund har lärarna fått ett bredare kollegialt nätverk och större karriärmöjligheter.

För att kunna erbjuda utbildningar med bredd och kvalitet i ett samhälle krävs resurser. Som liten kommun är det en tuff uppgift att klara av. Det var mot den bakgrunden som Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner år 2015 gick ihop och bildade ett gemensamt utbildningsförbund. Samarbetet har bidragit till ett större utbud av utbildningar för invånarna och har samtidigt bidragit till ett uppsving för lärarna.
Förr kunde en lärare vara ensam i sin yrkesroll i den egna kommunen. Nu öppnas möjligheten att enkelt nätverka med kollegor som undervisar i samma ämne som en själv, på en annan skola men inom samma förbund.
– Från ledningens sida kan vi även göra mer riktade utbildningssatsningar. Några språklärare ska exempelvis gemensamt åka i väg på utlandsresa för fortbildning under våren, säger Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund.

Lett till ökad rörlighet
Tack vare kommunsamverkan har karriärmöjligheterna för lärare ökat eftersom en och samma arbetsgivare kan erbjuda så många olika typer av tjänster inom utbildningsområdet. Under samma tak ingår förutom gymnasieskolorna även vuxenutbildningar, yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Dessutom finns en avdelning för forskning. Alla drar nytta av varandras verksamheter i högre utsträckning sedan den organisatoriska hopslagningen genomfördes.
Bildandet av Hälsinglands Utbildningsförbund har också gett en större pondus i ett vidare perspektiv.
– Hälsingland har tidigare inte varit så starkt varumärke som exempelvis Dalarna. Vi har varit lite dolda trots att vi finns bara två timmar från huvudstaden. Nu märker vi att vår attraktionskraft ökar. Det gör det lättare för oss att både behålla personal och locka till oss ny. Den här typen av kommunsamarbeten är helt i tiden, säger Thomas Winqvist.