Presentation
Nösnäsgymnasiet

Framgångsrik samverkan på Nösnäsgymnasiet

Publicerad 7 maj 2019
Foto: Anders Nicander
Anders Johansson, UF-lärare, Hanna Dahlberg Källeskog, skolbibliotekarie och Ronnie Johansson, lärare på Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet. Foto: Anders Nicander
Anders Johansson, UF-lärare, Hanna Dahlberg Källeskog, skolbibliotekarie och Ronnie Johansson, lärare på Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet. Foto: Anders Nicander

På Nösnäsgymnasiet i Stenungsund råder en utpräglad samverkanskultur som genomsyrar hela verksamheten. Samverkanskulturen har bland annat resulterat i flera utmärkelser för skolans arbete med Ung Företagsamhet, ett lyckosamt och nära samarbete mellan skolbiblioteket och arbetslagen samt ämnesöverskridande projektarbeten.

– Sedan flera år tillbaka har vi ett nära samarbete med skolans arbetslag. Vi har ofta en tydlig plan för när vi ska komma in i undervisningen och hur vår samverkan kan bidra i olika kursmoment. Vi har bland annat haft ett nära samarbete med lärarna i det ämnesöverskridande digitaliseringsprojekt som genomförts, säger Hanna Dahlberg Källeskog, skolbibliotekarie på Nösnäsgymnasiet.
Framgångsfaktorn för såväl UF-satsningen som digitaliseringsprojekten och samverkan mellan arbetslag och skolbiblioteket är att det finns strategiska beslut från ledningsnivå på att Nösnäsgymnasiet ska fokusera på dessa tre områden.

Temaarbete engagerar många
– Inom ramen för Teknikcollege får eleverna varje år arbeta med ett digitaliseringstema. Vi har valt att genomföra det som ett externt projekt som inkluderar alla lärare i någon form. Första året var temat nätverkssäkerhet, därefter automation och robotar och årets tema är källkritik. Där samarbetar vi bland annat med skolbibliotekarierna. Temat avslutas alltid med en stor mässa där eleverna får redovisa sitt arbete. Det här är något av det roligaste jag gjort under min lärarkarriär, jag är verkligen stolt över vårt temaarbete, säger Ronnie Johansson, lärare på Teknikcollege.
Nösnäsgymnasiet utsågs 2019 till årets Ung Företagsamhetsskola.
– De senaste tre åren har varit väldigt framgångsrika för oss i UF-sammanhang. Ju bättre det går, desto fler pratar om UF på skolan. Nyckeln till att det går så bra är återigen samverkan, vi har bland annat involverat svensklärare och bildlärare i elevernas UF-arbete, säger Anders Johansson, UF-lärare.
– En faktor som bidragit till att det går så bra för våra UF-elever är att de har bra stöd i form av externa rådgivare från det lokala näringslivet. Vi har även blivit bättre på att stödja UF-eleverna rent praktiskt, bland annat i form av en UF-verkstad. Med UF-undervisningen hjälper vi eleverna att nå såväl programmål som examensmål, säger Anders Johansson.

Kollegial samverkan
Den ämnesöverskridande samverkanskulturen bidrar till att eleverna på Nösnäsgymnasiet inhämtar nya kunskaper utifrån ett större sammanhang och dessutom får en röd tråd i sin utbildning.
– För oss lärare är det roligt och utvecklande att arbeta på en skola där ämneskunskapen inte är stuprörsbaserad, vilket gör att vi verkligen får till en långsiktig kollegial samverkan, säger Ronnie Johansson.

Klicka här för att hitta lediga tjänster i Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun

Nösnäsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola med cirka 1200 elever och 160 anställda. Här finns ett stort utbildningsutbud, många möjligheter, kompetens och engagemang.

Nösnäsgymnasiet
Gymnasievägen 2
444 47 Stenungsund
Tel: 0303-73 80 80
expedition.nosnas@stenungsund.se
www.stenungsund.se