Bemanningskonsulter kan fylla viktig funktion i gymnasieskolan

Publicerad 2 maj 2017
Text: Hanna Engström

Kan bemannings- och konsultföretag för lärare fylla en funktion inom gymnasieskolan? Den frågan svarade 21 % av gymnasielärarna ja på. Följdfrågan var ”På vilket sätt kan bemannings- och konsultföretagen fylla en funktion?”

Inte helt överraskande svarade de flesta i undersökningen att konsulterna bidrar med personal. Den i särklass viktigaste funktionen är att ta fram vikarier vid behov och vara ett stöd när det saknas lärare. Bemanningsföretagen kan snabbt tillsätta lärare vid personalbrist orsakad av exempelvis sjukskrivningar, föräldraledighet eller VAB. Konsulterna kan även vara en lösning för att tillsätta vakanta tjänster och garantera undervisningstid.

Behörighet och resurs
På delad andra plats kommer synpunkter kring behörighet och extra stöd. Man uppmärksammar att bemanningskonsulterna kan komplettera med behöriga lärare och skapa kontinuitet. Därtill ser man att konsulterna kan vara en resurs och erbjuda elevstöd. De kan vara en hjälp vid hög arbetsbelastning, vid särskilda projekt samt sköta uppgifter vid sidan av undervisningen.

Administration och utveckling
Parallellt med undervisningen behöver många lärare hjälp med administrationen. Här anser man att bemanningskonsulterna fyller en viktig funktion då de kan avlasta lärarna. Konsulterna kan även bidra till en positiv löneutveckling eftersom konkurrensen om behöriga lärare ökar. Kompetensutveckling kan vara ett annat bidrag samt ”ökade möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden för skolpersonal”.

Kan bemannings- och konsultföretag för lärare fylla en funktion inom gymnasieskolan?
bemanning_graf