Elevers sena ankomst påverkar många gymnasielärare

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Torbjörn Hanö, rektor på Polhemsskolan i Lund.
Torbjörn Hanö, rektor på Polhemsskolan i Lund.
75 procent av gymnasielärarna anser att elevernas sena ankomst påverkar deras undervisning, enligt en undersökning som Framtidens Karriär – Gymnasielärare gjort bland ett slumpmässigt urval av gymnasielärare.

– Undersökningsresultatet förvånar mig inte och att så många lärare upplever att elevers sena ankomst påverkar deras undervisning är självklart problematiskt. Om man tar en titt på PISA-resultatet så ger de dessutom en känsla av att problemet med sen ankomst har blivit vanligare på senare år. Det är egentligen inte den sena ankomsten i sig som är problemet, det är det faktum att den stjäl värdefull lektionstid, läraren tvingas ofta börja om när en eller fler elever kommer försent. Ofta går mycket sammanlagd lektionstid förlorad under en termin eller ett läsår, säger Torbjörn Hanö, rektor på Polhemsskolan i Lund och suppleant i Sveriges Skolledarförbunds styrelse.

Förändra kulturen
Det bästa sättet att minska andelen elever med sen ankomst är, enligt Torbjörn Hanö, att arbeta långsiktigt och övergripande med att förändra kulturen kring att komma i tid på hela skolan, bland elever, lärare, skolledning och övrig personal.
– Att etablera en kultur där alla som vistas på skolan är överens om vikten av att inte komma försent kan ta tid, men det är det i allmänhet värt. Det är viktigt att samtliga lärare och skolledning är överens om värdet och vikten av att anlända i tid, effekten blir sällan lika bra om attityden till punktlighet varierar mellan olika lärare, säger Torbjörn Hanö.

Viktigt att dela ansvaret
Ett viktigt steg mot en kultur där alla elever och lärare ser värdet av att komma i tid är att lärare ser till att lektionsinnehållet är tillräckligt intressant, engagerande och angeläget redan från första sekund. När eleverna upplever att de verkligen missar något viktigt om de inte kommer i tid så är sannolikheten stor att andelen sena ankomster minskar.
– Vi kan också inspireras av andra länder. I Storbritannien har exempelvis ofta samtliga elever lektioner och raster vid samma tidpunkter. Det gör att skolpersonalen snabbt kan upptäcka elever som inte befinner sig i ett klassrum vid specifika tidpunkter. Det är viktigt att ansvaret för att minimera andelen sena ankomster inte enbart faller på lärarna, de behöver uppbackning från sina kollegor och skolledningen för att lyckas, säger Torbjörn Hanö.

Påverkar elevernas sena ankomster din undervisning?
senankomst_graf