Elevfokuserade beslut utgör grunden för en framgångsrik gymnasieskola

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Anneli Hammarberg, verksamhetschef och utbildningsdirektör på AcadeMedia.
Anneli Hammarberg, verksamhetschef och utbildningsdirektör på AcadeMedia.
Gymnasieskolans främsta framgångsfaktorer är, enligt Anneli Hammarberg, verksamhetschef och utbildningsdirektör på AcadeMedia, att möta varje elev utifrån dess individuella förutsättningar och behov. Konsekvent och långsiktig ledning och styrning är också viktigt.

– Gymnasieskolan är en långsam och processtyrd organisation som involverar många människor. En framgångsrik gymnasieskola är därför beroende av ett långsiktigt utvecklingsarbete med ett tydligt fokus på flera års sikt. Genom att alltid ha elevfokus och sätta varje elevs behov främst i beslutsfattandet så faller mycket annat naturligt på plats, säger Anneli Hammarberg, som sedan 1981 är lärare i svenska, religion och historia och har arbetat både på högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Hon har arbetat som skolledare i olika former sedan 1993 och blev 2009 verksamhetschef och utbildningsdirektör på AcadeMedia.

Tydligt ansvar behövs
Hon efterlyser en tydlighet vad gäller ansvaret för gymnasieskolan där den huvudman som utses tar ett helhetsansvar. I dagsläget har kommunerna huvudansvaret, men staten lägger sig i mycket och Anneli Hammarberg vill att kommunerna ska få mer förtroende att driva gymnasieverksamheten utifrån sin kännedom om de lokala behoven.
– Gymnasieskolornas driftsform är egentligen inte det centrala, det viktiga är att vi har en mångfald av olika skolor med olika styrkor. Samtidigt har de privata aktörerna bidragit till en sund konkurrenssituation på den svenska gymnasiemarknaden, vi motiverar alla huvudmän att spetsa sitt erbjudande gentemot elever och lärare, säger Anneli Hammarberg.
AcadeMedias gymnasieskolor arbetar konsekvent med att vara ledande vad gäller kvalitet, attraktivitet, effektivitet och innovation, det genomsyrar all verksamhet. Målsättningen är att lärare ska våga vara oliktänkande och prova nya metoder i sitt yrke.

Stärker samverkan
– Vi utvecklar våra gymnasieskolor utifrån femårsplaner, just nu med mycket fokus på att utveckla digitaliseringen i klassrumsundervisningen genom att testa digitala metoder som ger eleverna fler verktyg för inlärning på ett sätt som även kan stärka deras motivation. Vi arbetar också med att stärka den likvärdiga betygssättningen och bedömningen och med att stärka den förebyggande elevhälsan genom en närmare samverkan mellan lärare och elevhälsopersonal, säger Anneli Hammarberg.
Långsiktiga och tydliga satsningar på lärare är, enligt Anneli Hammarberg, det bästa sättet att utveckla professionen. Det är viktigt att lärare känner sig trygga i vilket mandat och vilka långsiktiga förutsättningar de har för att kunna göra ett bra jobb.
– De statliga lönesatsningarna skulle få betydligt bättre effekt med ett långsiktigt perspektiv. Det krävs för att lärare ska kunna känna sig trygga med dem. Kontinuerliga satsningar får betydligt bättre effekt än punktinsatser, säger hon.