Presentation
AcadeMedia

Ett tydligt uppdrag gynnar alla

Publicerad 7 maj 2019
Foto: Lars Jansson
Charlotta Björklund, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola Helsingborg och Jens Levin, skolchef. Foto: Lars Jansson
Charlotta Björklund, rektor på Drottning Blankas gymnasieskola Helsingborg och Jens Levin, skolchef. Foto: Lars Jansson

Vid Drottning Blankas gymnasieskolor står det personliga engagemanget och det mänskliga mötet i fokus, en inställning som präglar verksamheterna hela vägen från elever till skolledning. Det skapar en trygg och inspirerande lärmiljö med bättre resultat som följd.

På Prästgatan i Helsingborg, bara ett par hundra meter från centralstationen och marinan, ligger en av AcadeMedias 23 Drottning Blanka gymnasieskolor. Här är det personliga engagemanget i fokus och hela verksamheten drivs utifrån mantrat ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”, något som rektor Charlotta Björklund attraherades av redan innan hon kom till skolan.
– Drottning Blanka har ett koncept som verkligen lockar mig. När jag sökte och fick min tjänst här i augusti 2018 blev jag oerhört väl mottagen och det är tydligt vilken vision vi arbetar efter, vilka förväntningar som finns och vilket uppdrag jag har. Det märks tydligt att man är en del av både AcadeMedia och Drottning Blanka, vilket är väldigt positivt.

Tillgänglighet är ett nyckelord
Hon poängterar att eventuella frågetecken snabbt reds ut och att det är lätt att få stöd vid behov. Det följs upp av skolchefen Jens Levin, som även han axlade sin roll i augusti förra året, men som arbetat inom AcadeMedias organisation tidigare, bland annat som rektor.
– AcadeMedia är en utmärkt arbetsgivare som prioriterar kvalitetsutveckling och som ger den frihet och den tillit som krävs för att man ska kunna utföra sitt uppdrag. Tillgänglighet är för oss ett nyckelord, som också det förankras i skolans mantra – känner man att omgivningen genuint bryr sig om hur det går för en tenderar man också att prestera bättre.

academedia_Drottning BlankaPodden

Bidrar till skolutvecklingen
Ett led i arbetet med tillgänglighet är Drottning Blanka-podden, där huvudman för skolorna diskuterar olika aktuella ämnen för såväl skolväsendet i stort som för Drottning Blanka i synnerhet. Syftet är att informera på ett intressant och öppet sätt, skapa engagemang och ge möjlighet till delaktighet.
– Vi vill inte bara vara passagerare på utvecklingsresan, vi vill bidra. Ett exempel är resiliensprojektet, där vi har utbildat personal på alla våra skolor för att kunna hjälpa eleverna att hantera vardagen och sina motgångar. Det är oerhört värdefullt, inte minst med tanke på den utbredda upplevda psykiska ohälsan, betonar de.

Här kan du söka lediga tjänster hos AcadeMedia


Här växer du som pedagog

Från vänster: Pauline Liljegren, förstelärare, Emma Blomdahl, förstelärare, Viveca Johansson, förstelärare och Jennie Arpfjord, rektor.
Från vänster: Pauline Liljegren, förstelärare, Emma Blomdahl, förstelärare, Viveca Johansson, förstelärare och Jennie Arpfjord, rektor.

Klara gymnasieskolor kännetecknas av universitetsförberedande studier med ett starkt socialt engagemang. Vid Klara Teoretiska i Göteborg förstärks detta fokus av ett framgångsrikt förstelärararbete som både gett kollegialt mervärde och mycket goda resultat bland eleverna.

Klara Teoretiska gymnasium i Göteborg påbörjade som många andra skolor sitt kollegiala lärande med matematiklyftet. Under arbetet märkte medarbetarna tydligt att det kollegiala lärandet var något som kom alla på enheten till gagn, vilket blev startskottet till en organisation där pedagogiska verktyg och mervärde finns i centrum.
– Vi arbetar med skolutveckling oberoende av ämne och låter varje enskild pedagog anpassa processer och metoder utifrån sin specifika aktivitet och sitt ämne. Det är verkligen positivt att vi har de förutsättningar som krävs för att på allvar förändra skolan, och där har vi AcadeMedia att tacka för mycket. Det är en organisation med fokus på skolkvalitet och korta beslutsvägar med stora utvecklingsmöjligheter, betonar Jennie Arpfjord, rektor vid Klara Teoretiska i Göteborg.

Visar allt bättre resultat
Alla lärare på skolan deltar i de lärgrupper som leds av förstelärarna, vilket ger en god spridningseffekt och en utvecklingskultur där även eleverna är delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet, bland annat genom tydlig återkoppling och utvärdering av undervisningen.
– Arbetet med lärgrupper har pågått i två år och mätningarna av hur nöjda eleverna är med undervisningen ökade med hela 17 procent från 2018 till 2019. Det är ett fantastiskt resultat, säger försteläraren Viveca Johansson, som varit med och byggt upp gymnasieskolan nästan från starten.

Rustar för en värld av möjligheter
Klara Teoretiska kännetecknas av sin inriktning mot universitetsförberedande studier med socialt engagemang, vilket bland annat innebär samarbeten med närliggande universitet och högskolor, undervisning där eleverna förbereds för studier på högre nivå, volontärpraktik på samhällsprogrammet och ett språkcafé där eleverna träffar nyanlända för att öva språk.
– Detta är dock ett arbete som bedrivs inom alla ämnen. Att lära sig se sambanden mellan det humanistiska och det naturvetenskapliga gör att man blir rustad för en värld av möjligheter, vilket skapar de förutsättningar som krävs för att växa som person, avslutar Viveca.

Här kan du söka lediga tjänster hos AcadeMedia

AcadeMedia

AcadeMedias gymnasiesegment arbetar utifrån visionen ”Vi leder utvecklingen av framtidens gymnasieskolor”.
Totalt driver AcadeMedia 141 gymnasieskolor. Drottning Blanka består av 23 skolor på orterna Borås, Falkenberg, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad, Kungsbacka, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Varberg och Örebro. Klara Teoretiska består av 10 gymnasieskolor varav fem i Stockholm och övriga i Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö och Sundsvall.

www.drottningblanka.se
www.klaragymnasium.se
www.academedia.se

Lediga tjänster: utbildning.academedia.se/jobba-hos-oss/