Presentation

Komvux Malmö Södervärn – en plats där lärarna trivs

Publicerad 25 april 2018
Yerk Liveröd, rektor för SFI på Komvux Malmö Södervärn. Foto: Caroline L Jacobsen
Yerk Liveröd, rektor för SFI på Komvux Malmö Södervärn. Foto: Caroline L Jacobsen

– Hos oss behöver lärarna inte byta jobb eftersom jobbet byter sig självt. Verksamheten är flexibel med ständigt nya elever, förutsättningar och utmaningar. En unik och mycket spännande arbetsplats, säger Yerk Liveröd, rektor för SFI på Komvux Malmö Södervärn.

SFI på Komvux Malmö Södervärn är en central del av vuxenutbildningen i Malmö. Här finns närmare 2 700 elever som omfattar drygt 140 nationaliteter med minst lika många språk, en mångfald i ordets rätta bemärkelse.
– Det fungerar jättebra, mycket tack vare våra trygga, motiverade elever som vet vad de vill och, enligt återkommande enkäter, tycker att vi ger dem en bra undervisning, säger rektor Yerk Liveröd.
En viktig anledning till det goda samarbetsklimatet på skolan är tydlig kommunikation.
– Det som är vår stora utmaning är också vår stora fördel. Den språkliga mångfalden bäddar helt enkelt för tydlighet och rak kommunikation. Att fråga om och reda ut saker blir på så vis en självklar del av arbetet på skolan.

Ständig förändring
Och det är inte bara eleverna som trivs med verksamheten. Yerk Liveröd är inne på sitt nionde år som rektor. Något som han förklarar med att vuxenutbildningen SFI är en flexibel skolform där det ständigt händer nya saker.
– Exempel på det är att vår elevgrupp hela tiden förändras. Det som gäller under ett år behöver inte gälla under nästa. Det kanske kommer många flyktingar eller det kanske finns många inom en viss bransch som måste skola om sig. Då riktas vårt arbete in på dessa nya förhållanden. Vår uppgift är att med utgångspunkt i en väldigt bra pedagogik åstadkomma väldigt mycket.
Omväxlingen förnöjer och innebär ständigt nya och spännande möjligheter för kollegiet.
– Vi möter dessa utmaningar genom att våra lärare får göra det som lärare vill göra: undervisa. Våra lärare planerar, undervisar, genomför och efterarbetar. Något annat kringarbete finns det i stort sett inte.

Utveckling
En annan fördel är att alla lärare på SFI arbetar med samma ämne, svenska som andraspråk.
– Det innebär att du kan prata pedagogik och elever med alla dina kollegor, vilket är en fantastisk förmån.
Att alla har samma ämne underlättar även den strukturerade fortbildning som lärarkollegiet på SFI får ta del av.
– Det ingår i paketet att kommer du hit måste du fortsätta att utvecklas. Förutom de övergripande kompetensutvecklingsinsatserna sker fortbildning genom vardagsstöd och olika former av kollegialt lärande.
En utmaning för lärarna är att en del av eleverna, på grund av bristande eller helt saknad tidigare skolgång, är osäkra på sin förmåga.
– Därför arbetar vi i stor utsträckning formativt. Det gör att vi får snabba resultat och kan se om undervisningen fungerar. Om inte, kan vi snabbt ställa om och pröva något annat.

Meningsfullt
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen inom Malmö stad genomför regelbundna medarbetarenkäter. SFI-lärarna ligger i topp när det kommer till upplevelsen av meningsfullhet i arbetet.
– Vi har även den lägsta upplevda stressnivån av alla lärare i staden. Att jobba här innebär i korthet att man vet varför man går till jobbet. Det, i kombination med att få ägna sin dag åt en lärares kärnuppdrag, undervisning, gör SFI till en fantastiskt bra arbetsplats.
Till hösten väntar ytterligare en stor utmaning för verksamheten. De i dagsläget privata SFI-utbildningarna i Malmö ska tas över av staden vilket innebär att dagens elevantal på 2 700 ökar till 4 500.
– Det blir en omställning, men vi kommer att klara även den och fortsätter på den inslagna vägen. Siktet är inställt på att bli bäst på SFI i hela Sverige, fastslår Yerk Liveröd.

Komvux Malmö Södervärn
Komvux Malmö Södervärn är en central del av vuxenutbildningen i Malmö. Här finns närmare 3 000 elever som studerar inom olika skolformer:
– Svenska för invandrare – SFI
– Grundläggande vuxenutbildning
– Gymnasial vuxenutbildning
– Särskild utbildning för vuxna

Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
205 80 Malmö
Tel: 040-34 30 34
www.malmo.se