Presentation

Kriminalvården erbjuder unika möjligheter för pedagoger

Publicerad 25 april 2018

Hanna Larsson, lärare vid Anstalten Tillberga i Västerås, Anna Juel, lärare på Kriminalvårdsanstalten Skänninge och Elin Tillawi, lärare vid Anstalten Kristianstad.
Hanna Larsson, lärare vid Anstalten Tillberga i Västerås, Anna Juel, lärare på Kriminalvårdsanstalten Skänninge och Elin Tillawi, lärare vid Anstalten Kristianstad.
Inom Kriminalvården hittar du som gymnasielärare en mängd intressanta utmaningar. Här bedrivs individanpassat pedagogiskt arbete med helhetsfokus och du får privilegiet att följa med dina studerande på en otrolig resa.

– Att börja arbeta inom Kriminalvården har visat sig vara den största lyckträffen i min karriär. Här träffar jag studerande som är i enormt olika stadier i livet, såväl åldersmässigt som bakgrundsmässigt, vilket medför att vi arbetar med individuella studieupplägg och coachar varje studerande i nuet. Vi ger människor konkreta redskap för att komma vidare i livet och det är ett uppdrag av största vikt, fastslår Hanna Larsson, legitimerad lärare i estetiska ämnen, SFI och pedagogiskt arbete.
Hanna arbetar vid sektionen för vuxenutbildning på Lärcentrum i Anstalten Tillberga i Västerås. Hon har varit verksam inom hela skolkedjan, från förskola till universitet, men sökte sig till Kriminalvården för drygt två år sedan.
– Självklart var jag lite nervös i början – det är en speciell fysisk miljö och man behöver alltid ha säkerhetstänket med sig i bagaget, men samma ögonblick som den första personen klev in på lärcentrum insåg jag att det här är som vilka studerande som helst. Den största skillnaden mot den vanliga skolan är att jag verkligen får jobba med människor och får se påtagliga resultat av mina insatser, säger hon.

Tvärprofessionellt arbete
På Kriminalvårdsanstalten Skänninge arbetar Anna Juel som legitimerad lärare i biologi och naturvetenskap. Hon har arbetat inom vuxenutbildningen på Kriminalvården sedan hösten 2008 och stormtrivs fortfarande med sitt jobb. Liksom Hanna betonar hon möjligheten att möta och lära känna varje individ som den största fördelen med sitt jobb.
– Det är spännande och utmanande många gånger. Vissa studerande har negativa erfarenheter av skolan och det är otroligt givande att stötta dem till att upptäcka vilka förmågor och vilken kapacitet de faktiskt har. Eftersom vi har förmånen att ha ett tätt samarbete med, och stöttning från, övriga kollegiet runt om i Sverige får vi dessutom ett bredare perspektiv, vilket är oerhört lärorikt.
Eftersom lärarna inom Kriminalvården har sina kollegor över hela Sverige finns ett tätt samarbete mellan de olika anstalterna och Anna berättar att det unika upplägget skapar en varierad och utvecklande arbetssituation.
– Förutom att vara ämneslärare lokalt på plats fungerar man också som distanslärare åt studerande på andra anstalter och därmed också som handledare för de av sina egna studerande som läser ämnen på distans. Det är tre väldigt skilda och intressanta roller, som alla i slutänden handlar om att stötta individen i sina studier. Det är en annorlunda värld på många sätt och visst behöver man ta hänsyn till Kriminalvårdens lagar och förutsättningar, men här finns verkligen utrymme för att arbeta motiverande med varje individ.

Ambitiösa och motiverade studerande
Elin Tillawi undervisar i samhällskunskap, geografi, SFI och Svenska som andraspråk på i huvudsak ungdomsavdelningen vid anstalten Kristianstad. Hon började inom Kriminalvården som vikarie redan under sin lärarutbildning, och förutom en avstickare som specialpedagog på en gymnasieskola har hon förblivit Kriminalvården trogen.
– Det var många anledningar till att jag återvände. Precis som Anna trivs jag med att dela arbetsplats med många yrkeskategorier och det är inspirerande att ha så motiverade och ambitiösa studerande. Många befinner sig i en situation som de är missnöjda eller frustrerade med och ser därför lärcentrum som något konstruktivt, som ger värde på utsidan.

En kreativ arbetsmiljö
När hon började 2007 hade den pedagogiska verksamheten ännu inte riktigt hittat fotfästet inom Kriminalvården, men idag utgör lärcentrum och vuxenutbildningen en naturlig del av organisationen. Det medför dock högre krav på – och större möjligheter till – fortbildning för att lärarna ska hålla sig à jour med den snabba utvecklingen inom pedagogik och teknik.
– Det finns en uppmuntrande attityd till fortbildning och en lyhördhet kring våra behov. De begränsningar som finns inom exempelvis säkerhet och tillgänglighet skapar en kreativ stämning som genomsyrar hela det pedagogiska arbetet, något som också ger en utveckling på en personlig nivå. I kombination med det starka kollegiala samarbetet med lärare i hela Sveriges kriminalvård är detta en av många anledningar till att jag skulle rekommendera andra lärare att arbeta inom Kriminalvården. Jag inspireras av mitt arbete, varje dag, avslutar hon.

Kriminalvården
Kriminalvården är en del av rättsväsendet och arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare och att minska återfall i brott. Att jobba som lärare inom Kriminalvården är ett omväxlande arbete. Vuxenutbildningen motsvarar kommunal vuxenutbildning, komvux, men förutsättningarna ser annorlunda ut genom sammanhanget där utbildningen ges. Utbildningen är i hög grad individanpassad efter klientens förutsättningar på anstalten eller häktet. Det är en unik och utvecklande arbetssituation.

Kontakt:
Bertil Schoug
E-post: bertil.schoug@kriminalvarden.se
Tel: 073-348 60 02
www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss