Presentation

Omväxlande och utvecklande att vara lärare i Kriminalvården

Publicerad 2 maj 2017

Hans Petersson, lärare i historia och svenska på Beatebergsanstalten utanför Stockholm.
Hans Petersson, lärare i historia och svenska på Beatebergsanstalten utanför Stockholm.
Som lärare i Kriminalvården har du ett omväxlande och intressant arbete. Här har varje studerande en egen studieplan och kurserna anpassas utifrån individuella förutsättningar. Du arbetar på Lärcentrum med såväl undervisning och handledning lokalt som distansundervisning.

– Du har tre roller: som lokal ämneslärare undervisar du studerande vid ditt lokala Lärcentrum. Du är ämneslärare på distans, vilket innebär att du undervisar studerande vid andra anstalter runtom i landet. Du verkar även som pedagogisk handledare då du stöttar studerande som har sin ämneslärare på distans, säger Tommy Nyman, rektor för Kriminalvårdens elva lärcentrum i Stockholmsområdet och en av sex rektorer i landet.
– Att arbeta som ämneslärare i vuxenutbildningen på Kriminalvården är i stort sett som vilket lärarjobb som helst, bortsett från att sammanhanget och miljön är annorlunda med många olika yrkesfunktioner kring individen. Studier är frivilligt och varje studerande följer sin individuella läroplan. Det är inga klasser, lektioner eller terminer, individualisering gäller på Lärcentrum. Att arbeta med individer med varierande mål för sin utbildning är en rolig utmaning. Ytterligare en faktor som utmärker lärarjobbet i Kriminalvården är att antalet studerande är färre än på komvux. Det gör att jag kan ägna mer tid åt varje individ, säger Hans Petersson, lärare i historia och svenska på Beatebergsanstalten utanför Stockholm.

Individuella möten
Han har arbetat som lärare i Kriminalvården i fem år. Arbetet är varierande och innebär många möten med olika människor, inte minst genom handledningen och distansundervisningen.
– I mitt arbete har jag möjlighet att göra skillnad för den enskilde individen. För somliga handlar det om att ta igen det man missat i grundskolan eller gymnasiet, andras mål är att börja på en av Kriminalvårdens yrkesutbildningar. De studerande är i allmänhet mycket motiverade och jag har möjlighet att ge dem kunskaper som hjälper dem att komma in i yrkeslivet och delta i samhället efter avtjänad tid på anstalt, säger Hans Petersson.
– Vi satsar mycket på kompetensutveckling och kollegialt samarbete, bland annat genom regelbundna regionala och nationella lärarträffar samt ett kontinuerligt utbyte på distans. Våra lärare utgör en enhetlig lärarkår över hela landet, säger rektor Tommy Nyman.

Kriminalvården
Kriminalvården är en del av rättsväsendet med ansvar för fängelser, frivård och häkten. Här arbetar drygt 130 gymnasielärare fördelat på anstalter och häkten runtom i hela Sverige. För att arbeta som lärare inom kriminalvården ska du vara behörig gymnasielärare. Det är en merit om du har erfarenhet av vuxen- och distansutbildning och har specialpedagogisk utbildning.
www.kriminalvarden.se

www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/larare/