Presentation

Högtryck på yrkesinriktade program i Helsingborg

Publicerad 2 maj 2017

Sven-Olof Lundin, rektor för Helsingborgs nya Lärlingsgymnasium och Ante Olsson, lärare inom Rönnowska skolans fordons- och transportprogram. Foto: CarlMagnus Johansson-Lindkvist
Sven-Olof Lundin, rektor för Helsingborgs nya Lärlingsgymnasium och Ante Olsson, lärare inom Rönnowska skolans fordons- och transportprogram. Foto: CarlMagnus Johansson-Lindkvist
I höst startar ett helt nytt Lärlingsgymnasium i Helsingborg som redan blivit populärt, mer än 100 elever har valt den nya skolan som sitt förstahandsalternativ.
– Att gå en lärlingsutbildning leder nästan alltid till ett arbete, konstaterar rektor Sven-Olof Lundin.

I Helsingborg går näringslivet för högtryck. För att möta efterfrågan på arbetskraft startas nu ett nytt lärlingsgymnasium där man samlat elva yrkes­program inom Helsingborgs stads skolor och erbjuder dem som lärlingsutbildningar. Skolans rektor, Sven-Olof Lundin, har bråda tider med att få de sista rekryteringarna och andra förberedelser på plats.
– Elevtrycket har nästan överträffat förväntningarna. Vi har fått in mer än hundra ansökningar, fördelade över tio olika program och räknar med att cirka 90 elever ska börja till hösten, säger Lundin som menar att det finns många fördelar med att samla all lärlingsutbildning på ett ställe.
– En grundtanke är att konceptet ska ge en bättre skolsocial situation för eleverna, minska risken för avbrott och därmed även bidra till bättre resultat. Skolan finns i nyrenoverade lokaler mitt i city och jag ser verkligen fram emot skolstarten och att få komma igång på allvar.

Bra arbetsmiljö
Rönnowska skolan är Helsingborgs största gymnasieskola för yrkesutbildningar. Här arbetar Ante Olsson som lärare inom skolans fordons- och transportprogram.
– Jag arbetade tidigare som bilmekaniker och plåtslagare inom industrin. För 16 år sedan kom frågan om jag ville börja som yrkeslärare här på skolan, ett erbjudande som jag tackade ja till och ett beslut jag inte ångrat. Det är ett fantastiskt jobb som innebär ständig utveckling i mötena med nya elever, en bra arbetsmiljö med nyrenoverade lokaler samt en lyhörd ledning, jag stormtrivs!
Sedan två år tillbaka är Ante Olsson även förstelärare på skolan.
– Jag har ett särskilt uppdrag i att utveckla APL, arbetsplatsförlagt lärande och tillsammans med Skolverket lägga upp riktlinjer för hur våra elever ska bemötas ute på företagen plus att jag har ett handledarkollegium på skolan.
På frågan om han kan rekommendera andra yrkeslärare att söka sig till Rönnowska skolan blir svaret ett tveklöst ja!
– Här finns en fantastisk kollegie­miljö med ett nära samarbete mellan kärn­ämnes- och karaktärsämneslärare som bland annat innebär att vi kan göra ämnena riktade mot yrket, även om det är matte eller svenska som står på schemat. Att få vara en del av elevernas utveckling till yrkesutbildade samhällsbärare ser jag som ett privilegium.

Lennart Lundh, yrkeslärare på Filbornaskolans industritekniska program.
Lennart Lundh, yrkeslärare på Filbornaskolans industritekniska program.
Filbornaskolan
Även Lennart Lundh, yrkeslärare på Filbornaskolans industritekniska program med inriktning produkt och maskinteknik, trivs med sitt jobb.
– Jag har tidigare arbetat först som verktygsmakare och sedan med CNC-teknik, det vill säga datorstyrda maskiner. 2006 tog jag ett uppdrag som yrkeslärare och på den vägen är det. Sedan 2013 är jag lärare här på Filbornas treåriga industritekniska utbildning med inriktning mot skärande tillverkning.
En viktig anledning till att han känner sig så hemma på skolan är den högteknologiska utrustningen.
– Skolan har en bra verkstad, moderna maskiner och inte minst intresserade elever. Sammantaget bidrar detta till att skapa ett mycket roligt och utvecklande jobb.
Lennart Lundh ser stora fördelar med att få jobba med en teknik som hela tiden förändras.
– Du står inte still, fortbildningen sker automatiskt i arbetet med att utbilda andra.

Ständig utveckling
Inte heller skolan står still. Sedan december förra året är Filbornaskolan och dess industritekniska program certifierad medlem i Teknikcollege.
– Helsingborgs stad vill med Teknikcollege utveckla ett långsiktigt samarbete mellan lokalt näringsliv och de tekniska utbildningarna på stadens gymnasieskolor för att öka tillgängligheten på efterfrågad arbetskraft och säkerställa en god utbildning för våra elever. Här finns alla förutsättningar, en elev som går här i tre år kan gå direkt ut i yrkeslivet, arbetsmarknaden ligger öppen, fastslår Lennart Lundh.

Helsingborgs stad
Helsingborgs stads skolor består av drygt hundra kommunala grundskolor, förskolor, särskolor och gymnasieskolor. Här tror vi på ett kollegialt lärande mellan både verksamheter och kollegor och på ett smart resursoptimerat stöd. Som lärare och pedagog är du en del av vårt gemensamma arbete med att skapa den bästa skolan för varje barn och elev i Helsingborg.

Helsingborgs stad
251 89 Helsingborg
Tel: 042-10 50 00
www.helsingborg.se/hbgstadsskolor
skoljobb.helsingborg.se


www.helsingborg.se/hbgstadsskolor