Presentation

En vilja till ständig förbättring präglar hela verksamheten

Publicerad 25 april 2018
Marie Wolke, Jenny Nyströmsskolan och Daniel Nilsson, Stagneliusskolan. Foto: Magnus Johnsson, Fototjänster i Kalmar
Marie Wolke, Jenny Nyströmsskolan och Daniel Nilsson, Stagneliusskolan. Foto: Magnus Johnsson, Fototjänster i Kalmar

– En stor trivselfaktor är att vi lärare får goda möjligheter att göra det vi är bra på! Här finns en utvecklingsanda som genomsyrar hela verksamheten, gagnar eleverna och gör det enormt roligt att vara lärare, säger Marie Wolke, särskilt yrkesskicklig lärare vid Jenny Nyströmsskolan i Kalmar.

Marie Wolke har en lång bakgrund som lärare. Sedan 2011 återfinns hon på Jenny Nyströmsskolan där hon är speciallärare i matematik och svenska som andraspråk. Att hon även är förstelärare, som Kalmarsunds gymnasieförbund benämner särskilt yrkesskicklig lärare (SYL), ser hon mest som en titel.
– Vi har otroligt många duktiga och drivna lärare inom gymnasieförbundet. Flera har genomgått en Arete-meritering som borgar för att verksamheten vilar på vetenskaplig grund och kvalitet i undervisningen.
En strävan efter ständig förbättring menar hon är något som präglar hela verksamheten.
– Kalmarsunds gymnasieförbund är en stor arbetsgivare med en engagerad förbundsledning och duktiga rektorer. Det gör att man hela tiden har en möjlighet att utvecklas och bli en bättre lärare för sina elever.

Utvecklingsfond
Daniel Nilsson, Stagneliusskolan, speciallärare matematik och SYL vid Stagneliusskolan i Kalmar, instämmer.
– Förbundet har till exempel en verksamhetsutvecklingsfond, där vem som helst av lärarna kan söka pengar för olika projekt. Vi inom speciallärarnätverket gjorde gemensam sak och sökte, och fick, medel för att skapa ett nätverk som inkluderade grundskolans speciallärare och pedagoger. Syftet var att få till ett bra samarbete och att övergången från grundskola till gymnasium ska bli så bra som möjligt.
Även Marie Wolke har sökt och fått pengar från fonden, i hennes fall för utveckling av studiehandledning online.
– Vi saknar studiehandledare på en del elevers modersmål och har med hjälp av dessa medel utvecklat ett samarbete med studiehandledare från Biuonline i Ronneby som bistår oss via Adobe- Connect vilket fungerar väldigt bra.
Kalmarsunds gymnasieförbund ligger långt fram när det gäller digitalisering. 2016 prisades förbundet med Guldtrappan för sitt genomtänkta digitala skolutvecklingsarbete.
– Här finns en genomgående vilja att komma vidare och ta nästa steg. Är man en gymnasielärare som vill utvecklas och ligga i framkant på en rad olika områden, då ska man söka sig till Kalmarsunds gymnasieförbund, fastslår Daniel Nilsson.

Kalmarsunds gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Cirka 3 250 elever finns inom gymnasieskolan och ungefär 1 000 studerande inom kommunal vuxenutbildning. Personalen utgörs av cirka 525 tillsvidareanställda.

Kalmarsunds gymnasieförbund
Stagneliusgatan 33
392 34 Kalmar
Tel: 0480-45 15 00
www.gyf.se/