En god löneutveckling får lärare att stanna

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (Foto: Rikard Westman), Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet (Foto: Peter Jönsson) och Ragnar Sjölander, distriktsordförande och kommunombud i Stockholms stad på Lärarnas Riksförbund.
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (Foto: Rikard Westman), Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet (Foto: Peter Jönsson) och Ragnar Sjölander, distriktsordförande och kommunombud i Stockholms stad på Lärarnas Riksförbund.
När Framtidens Karriär – Gymnasielärare lät ett slumpmässigt urval av gymnasielärare ranka de faktorer som kan få dem att stanna hos sin arbetsgivare toppade bra lön och en god löneutveckling listan. 66 procent anser att en bra psykisk arbetsmiljö är viktigt.

– Jag instämmer definitivt i de faktorer som lärarna anser vara viktigast för att de ska stanna hos sin arbetsgivare. Jag känner även igen resultatet från Lärarnas Riksförbunds egna undersökningar. Det är tydligt att många lärare prioriterar sina grundläggande förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb innan de funderar kring att exempelvis göra karriär, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Hon betraktar stöd från rektor och kollegor, tillräckligt med tid till att förbereda lektioner samt en löneutveckling som matchar lärarnas kompetens och ansvar som de viktigaste faktorerna för att få lärare att vilja stanna hos sin arbetsgivare.

Andra professioner kan avlasta
– Ett skäl till att endast 29 procent prioriterar formella karriär- och utvecklingsmöjligheter är att läraryrket i sig är väldigt stimulerande och utvecklande om man får tid till kollegialt utbyte och att göra ett jobb med bra kvalitet. Däremot efterfrågas ämnesfortbildning. Den är otroligt eftersatt. Det är viktigt att renodla läraryrket genom att analysera vilka arbetsuppgifter lärare bör utföra och med vilka uppgifter de kan erbjudas avlastning, säger Åsa Fahlén.
– Undersökningsresultatet överensstämmer med många andra undersökningar som gjorts bland gymnasielärare på senare år. Det tyder på att gymnasielärarna är mycket tydliga och samstämmiga kring vilka åtgärder som krävs för att de ska stanna kvar hos sina arbetsgivare. Vi genomför för närvarande en stor nationell undersökning om vilka faktorer som krävs för att bli en bra lärare. Att känna sig rätt värderad lönemässigt, att få lägga tillräckligt mycket tid på undervisning för att kunna göra skillnad för varje elev samt att ha tid till kollegial samverkan är några av de viktigaste faktorerna som framkommit även där, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Många drabbas av samvetsstress
Hon menar att många lärare lider av samvetsstress, en typ av stress som uppstår när man känner sig otillräcklig och inte hinner utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. Den typen av stress kan bland annat leda till ett ökat antal sjukskrivningar bland gymnasielärare.
– För att förebygga samvetsstress krävs att lärare får avlastning från andra yrkesgrupper. Det kan vara allt från socialpedagoger till elevcoacher och administratörer som stärker elevernas sociala välbefinnande i skolan och hanterar mycket av lärarnas administration, säger Johanna Jaara Åstrand.
Hon betonar även vikten av att lärare får tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling som bidrar till att utveckla dem professionellt under hela deras karriär.
– Om politiker och skolledning visar mer tillit och förtroende till lärarnas profession och kompetens så kommer det att löna sig många gånger om, både i form av minskade sjukskrivningar, minskad personalomsättning och att det blir attraktivt för fler att välja och stanna kvar i läraryrket på sikt. Det kan förstås även minska lärarbristen. Att få fler lärare att vilja stanna kvar hos sina arbetsgivare är egentligen inte särskilt komplicerat. Det gäller att beslutsfattare och skolledning verkligen lyssnar till och agerar på de tydliga signaler som lärarna skickar ut i den här typen av undersökningar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Viktigt med stöttande chefer
– Det är inte förvånande att löneutveckling rankas högst i undersökningen. Löneutvecklingen för gymnasielärare har varit spretig på senare år, alla legitimerade gymnasielärare behöver kunna garanteras en attraktiv löneutveckling, oavsett om de omfattas av karriärtjänster, lärarlönelyft och liknande, säger Ragnar Sjölander, svensklärare på Blackebergs gymnasium samt distriktsordförande och kommunombud i Stockholms stad på Lärarnas Riksförbund.
Han anser också att den psykiska arbetsmiljön spelar stor roll för att lärare ska vilja stanna hos sina arbetsgivare, men betonar även vikten av ett bra ledarskap och en skolledning som lärare kan räkna med när de verkligen behöver stöd.
– En anledning till att många gymnasielärare lämnat skolan är att de saknar en chef som backar upp dem. Den ”dokumentationssjuka” som drabbat samhället märks även i skolan. Det är nödvändigt att fler lärare i framtiden får ägna sig mindre åt dokumentation och administration och mer åt undervisning, säger Ragnar Sjölander.

Vilka är de viktigaste faktorerna för att gymnasielärare ska stanna kvar hos sin arbetsgivare? Ange gärna flera.
stanna_graf

1 Bra lön/löneutveckling
2 Bra psykisk arbetsmiljö (minskad stress, mental press etc.)
3 Att läraren ska kunna ägna sig mer åt undervisning
4 Bra team/arbetskamrater
5 Bra ledarskap i gymnasieskolan
6 Mindre administration
7 Lägre arbetsbelastning
8 Bra fysisk arbetsmiljö (lokaler, ljudnivå, luft)
9 Flexibel och mindre reglerad arbetstid
10 Mindre klasser
11 Hög status på yrket
12 Förenklad dokumentation
13 Bra karriär- och utvecklingsmöjligheter
14 Motiverade/intresserade elever
15 Större ansvar och befogenheter till läraren
16 Annat