Många gymnasielärare anser att de är värda en högre slutlön

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet och Peter Henriksson, förhandlingschef på Lärarnas Riksförbund.
Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet och Peter Henriksson, förhandlingschef på Lärarnas Riksförbund.
En undersökning som Framtidens Karriär – Gymnasielärare genomfört bland ett slumpmässigt urval av gymnasielärare visar att 27 procent betraktar 50 000 kronor som en rimlig slutlön för en gymnasielärare efter drygt trettio år i yrket. 24 procent anser att 45 000 kronor är en rimlig slutlön.

– Det är bra att lärarna anser att de är värda samma slutlön som andra jämförbara yrkesgrupper med motsvarande utbildningslängd och ansvar, exempelvis ekonomer, civilingenjörer och jurister. Lärarbristen bidrar till att höja hela lönestrukturen för lärare, vilket inkluderar den långsiktiga löneutvecklingen och slutlönen. Det finns inte längre något alternativ, löneläget måste upp, det är en naturlig konsekvens av obalansen mellan tillgång och efterfrågan, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.
Han betraktar höjda löner som en viktig pusselbit för att få fler gymnasielärare att stanna i yrket. En rimlig arbetsbelastning, rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb och attraktiva arbetsvillkor är andra viktiga områden som fler arbetsgivare behöver förbättra.

Lönespridningen har ökat
– Det är glädjande att så många gymnasielärare anser att de är värda en högre slutlön. Lärares löneutveckling behöver förbättras, i dagsläget har gymnasielärare överlag en alltför sammanpressad lönestruktur, vilket komplicerar förutsättningarna för en individuell löneutveckling. Lärarlönelyftet och karriärreformer för lärare har dock bidragit till att öka lönespridningen, säger Peter Henriksson, förhandlingschef på Lärarnas Riksförbund.
– Vi verkar för en ökad lönespridning bland gymnasielärare. Det ger i sin tur bättre möjligheter till en individuell livslönekarriär. Det innebär att en genomsnittlig slutlön bör kunna ligga på det dubbla i relation till den genomsnittliga ingångslönen vid varje enskild tidpunkt. Om ingångslönen för en gymnasielärare idag ligger på 30 000 kronor per månad bör en rimlig slutlön vid samma tidpunkt ligga på 60 000 kronor, säger Peter Henriksson.
Lärarnas Riksförbund anser att gymnasielärares ingångslöner snarare bör ligga på 35 000 kronor i månaden och påpekar att dagens lärarbrist ger stora variationer i förhandlingsläge om ingångslöner.
– Högre löner, bättre arbetsmiljö och en mer rimlig arbetsbelastning än idag är sådant som en arbetsgivare behöver kunna erbjuda för att kunna attrahera och behålla lärare, säger Peter Henriksson.

Vad anser du är en rimlig slutlön (före skatt) för en gymnasielärare? (efter cirka 30 år i yrket)
slutlon_graf