Undervisningsmålen ska vara utgångspunkt för digitala verktyg

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Patricia Diaz.
Patricia Diaz.
Ett år efter att hon börjat använda digitala verktyg skrev språkläraren Patricia Diaz sin första bok, där hon samlade sina erfarenheter av vad som fungerat bra och mindre bra i arbetet med att integrera digitala verktyg i undervisningen.

Hon uppmanar andra lärare att inte utgå från tekniken utan alltid ha syfte och mål i fokus och fundera på hur digitala verktyg kan användas för att stötta på ett effektivt sätt.
– Jag började använda digitala verktyg i undervisningen 2010, när jag började jobba på en 1-till-1-skola där alla elever hade varsin dator. Min utgångspunkt då var att stimulera och motivera eleverna till ökat lärande genom att integrera sociala medier i undervisningen. Jag provade mig fram med många olika verktyg och resurser, säger Patricia Diaz, som tog lärarexamen 2010 och som under sex år arbetade som lärare i engelska och spanska på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm. Hon föreläser om digitala verktyg i skolan och har skrivit böckerna ”Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande” samt ”Arbeta formativt med digitala verktyg”.

Tillvarata andras erfarenheter
– Fundera på vilka delar av undervisningen som passar bäst att stötta med hjälp av digitala verktyg. Ta också del av alla de resurser som finns i sociala medier, exempelvis lärarbloggar och skolgrupper på Facebook, där många lärare delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel på digitala verktyg i undervisningen, säger Patricia Diaz.
Ett annat råd är att dela med er av goda exempel kollegor emellan och att kräva av skolledningen att avsätta tid för att ni ska kunna diskutera och utbilda varandra i digitalt lärande. Patricia Diaz menar att digitala verktyg kan förenkla och förbättra vissa delar av undervisningen, medan det andra gånger kräver lite mer tid än analoga metoder. Den extra tid som man lägger på att implementera digitala kanaler i undervisningen brukar dock löna sig i längden.

Kombinera analogt och digitalt
Hon ser gärna att fler läromedelsförlag i ökad utsträckning integrerar mer grundläggande men även mer avancerade digitala funktioner i läromedlen, där man till exempel kan satsa ännu mer på artificiell intelligens. Det underlättar för de lärare som inte är så vana vid att använda digitala verktyg och inte vill behöva leta upp och lära sig de digitala resurserna på egen hand.
– Det är viktigt att de analoga och digitala metoderna och verktygen i klassrummet verkligen kompletterar varandra. Genom att arbeta med blended learning och flipped classroom kan man ge eleverna tydliga mervärden med att faktiskt komma till lektionerna där man genomför aktiviteter som de inte kan läsa sig till eller se på via digitala kanaler, säger Patricia Diaz.