Högskolebehörighet på alla yrkesprogram

Publicerad 25 april 2018
Text: Annika Wihlborg
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabet Olsson Wallin) och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet (Foto: Peter Jönsson).
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabet Olsson Wallin) och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet (Foto: Peter Jönsson).

Regeringen föreslår att samtliga yrkesprogram i gymnasiet måste innehålla kurser som ger högskolebehörighet från hösten 2019. Eleverna ska dock kunna välja bort de kurserna. Målsättningen är att förändringen ska öka antalet elever som väljer yrkesprogram.

Regeringens förslag är alltså att kurser som ger högskolebehörighet ska ingå i yrkesprogrammen redan från början, bland annat för att öka tryggheten för de elever som ännu inte bestämt sig för om de vill studera vidare efter gymnasiet. Det ska dock finnas en möjlighet för elever som inte vill studera vidare att välja bort dessa kurser.
– Vi är positivt inställda till förslaget, inte minst eftersom det kan stärka yrkesutbildningarnas attraktivitet och få fler elever att söka sig till yrkesprogrammen. Även elevorganisationerna är positiva till att det införs en allmän behörighet. Även i dagsläget kan elever på yrkesprogrammen skaffa sig högskolebehörighet, men i praktiken är det ofta krångligt eftersom elevgrupperna många gånger är små. Dessutom är det ofta svårt att få till det rent schemamässigt, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Ökade resurser
Att vända på det hela så att elever aktivt får välja bort snarare än att välja till högskolebehörighet kräver, enligt Åsa Fahlén, ett bra rådgivningsstöd från studie- och yrkesvägledare.
– I dagsläget har många studie- och yrkesvägledare alltför många elever att vägleda, vilket i praktiken gör det omöjligt att erbjuda varje elev individuell vägledning. Studie- och yrkesvägledarresurserna behöver därför förstärkas om den här förändringen genomförs. Det är också viktigt att de elever som väljer bort högskolebehörigheten på gymnasiet ges möjlighet att läsa in den senare i livet om de exempelvis bestämmer sig för att börja studera på högskola efter att ha varit yrkesverksamma i ett antal år, säger Åsa Fahlén.

Välkomnar förslaget
– Det här förslaget välkomnar vi verkligen, det är en fråga vi drivit under en längre tid. Förslaget sänder en enormt viktig signal till elever som vill utbilda sig till sitt drömyrke men samtidigt vill hålla dörren öppen för framtida högskolestudier, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Hon betonar vikten av att elever på yrkesprogrammen inte ska kunna välja bort de studieförberedande kurserna alltför lättvindigt.
– Jag är övertygad om att det är just känslan av att hamna i en utbildningsmässig återvändsgränd som gjort att söktrycket till yrkesprogrammet minskat de senaste åren. Jag tror definitivt att yrkesbehörighet på samtliga yrkesprogram kan bli den utlösande faktorn som får fler elever att välja yrkesförberedande program, säger Johanna Jaara Åstrand.