Insats

Gymnasieskolor bör arbeta strategiskt för att minska avhopp

Publicerad 7 maj 2019
Text: Annika Wihlborg
Hans-Eric Wikström, undervisningsråd, Skolverket. Foto: Skolverket
Hans-Eric Wikström, undervisningsråd, Skolverket. Foto: Skolverket

25 procent av gymnasieeleverna i Sverige tar ingen examen. Det innebär inte nödvändigtvis att de hoppar av gymnasiet, men eftersom en gymnasieexamen i mångt och mycket kan betraktas som en inträdesbiljett till arbetsmarknaden så är det förstås ett stort samhällsproblem. Skolverket har därför erbjudit skolor stöd för att förebygga avhopp.

På uppdrag av regeringen har fyra experter från Skolverket besökt 47 gymnasieskolor runtom i landet och tillsammans med rektorer tagit fram olika åtgärder. Goda relationer med eleverna, tydliga rutiner och att snabbt sätta in åtgärder är de viktigaste framgångsfaktorerna för att förebygga avhopp. Det framgår av Skolverkets utvärdering, som baseras på en enkät som skickats ut till de rektorer som deltagit i insatsen.

Relation med frånvarande
– Bland de elever som inte tar någon gymnasieexamen ökar risken för arbetslöshet med hela 86 procent. Varje avhopp som kan förebyggas ger stor vinst, för individen såväl som samhället. Det är därför viktigt att gymnasieskolor arbetar systematiskt för att minska avhoppen. På de skolor som våra experter besökt har rektorerna fått konkreta verktyg för ett mer effektivt förebyggande arbete, säger Hans-Eric Wikström, undervisningsråd på Skolverket.
Det är viktigt att relationen fungerar även om eleven är frånvarande. En fungerande relation kan vara det som gör att eleven kommer tillbaka till skolan. Hans-Eric Wikström betonar även vikten av att agera snabbt när en elev har hög frånvaro, vilket ofta är första varningssignalen för ett framtida avhopp.

Samverkan kan förebygga
Flera rektorer svarar att de behöver mer personal och medarbetare med specialkompetenser för att kunna utveckla det förebyggande arbetet. En hög kontinuitet bland skolpersonalen är ytterligare en framgångsfaktor som nämns i undersökningen. Forskning och erfarenhet visar även att ett individbaserat arbetssätt, samverkan och kontroll kan bidra till att förebygga avhopp.
– Nu är insatsen avslutad, men vi är förstås måna om att så många skolledare som möjligt ska kunna ta del av erfarenheterna. Därför har vi samlat mycket information på vår hemsida, om hur gymnasieskolor kan arbeta systematiskt för att förbygga avhopp, säger Hans-Eric Wikström.

Om insatsen

• Insatsen genomfördes av Skolverket på uppdrag av regeringen mellan vårterminen 2017 och höstterminen 2018.
• Totalt deltog 47 skolor.
• Insatserna byggde på att skolorna själva anmälde sitt intresse att vara med.
• De deltagande skolorna har träffat en eller två av Skolverkets experter vid tre tillfällen under ungefär två månader.