Skolledarpriset riktar strålkastarljuset mot skolledarnas viktiga roll

Publicerad 25 april 2018
Text: Annika Wihlborg
Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography
Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography

På senare har år har debatten om framtidens gymnasieskola till stor del fokuserat på lärarnas roll. Skolledarna, som fyller en nyckelfunktion för att forma framtidens skola, har hittills inte fått lika mycket uppmärksamhet och erkännande. Stora Skolledarpriset, som vartannat år delas ut till en skolledare som gjort extraordinära insatser, syftar till att belysa skolledarnas viktiga roll.

Priset delas ut av Sveriges Skolledarförbund, som vill uppmärksamma skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.
– Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv och juryns ordförande.
Stora Skolledarpriset består av 100 000 kronor och delas ut till en skolledare som är djupt grundad i Sveriges Skolledarförbunds etiska kod och i sitt arbete har agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där.

Lokalt ledarskap är avgörande
Skolledaren ska också ha skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen och förhåller sig konstruktivt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation. Skolledaren ska också samverka med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald. Våren 2018 fick Hans Jakobsson från ABB Industrigymna­sium i Västerås utmärkelsen.
– Det lokala ledarskapet är avgörande för att skolan ska fungera bra, för att lärarna ska ha tillgång till ett kvalificerat ledarskap och slutligen även för elevernas resultat. Hans Jakobsson var den skolledare som denna gång uppfyllde kriterierna bäst. Med utmärkelsen vill vi visa att skolledare verkligen kan göra skillnad. Utmärkelsen är förstås bara en del av arbetet med att stärka skolledarnas roll, men det här är andra gången vi delar ut priset och jag tycker att vi är på rätt väg, säger Tobias Krantz.