Presentation
Grillska Gymnasiet

Jobba kreativt och nära verkligheten på Grillska i Västerås

Publicerad 7 maj 2019
Foto: Pia Nordlander, BildN
Ebba Nilsson går tredje året på det ekonomiska programmet, Stefan Remne, rektor och Lotten Jyrell, lärare i samhällsvetenskap och förstelärare i digitalisering på Grillska gymnasiet i Västerås. Foto: Pia Nordlander, BildN
Ebba Nilsson går tredje året på det ekonomiska programmet, Stefan Remne, rektor och Lotten Jyrell, lärare i samhällsvetenskap och förstelärare i digitalisering på Grillska gymnasiet i Västerås. Foto: Pia Nordlander, BildN

Vill du arbeta med verklighetsnära undervisning, som bygger på en stark och tydlig värdegrund och där elever och lärare jobbar tillsammans i nära team?
Välkommen till Grillska Gymnasiet i Västerås. Här genomsyras hela verksamheten av respekt, medmänsklighet och samhällsengagemang.

– Våra värderingar är djupt rotade i alla, från skolledning till lärare och elever. Det stärker mig verkligen som lärare, säger Lotten Jyrell, lärare i samhällsvetenskap och förstelärare i digitalisering.
Grillska Gymnasiet i Västerås är en av sex gymnasieskolor i Mälardalen som drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse. Det är en idéburen organisation utan vinstuttag. En grundpelare i verksamheten är tanken att en likvärdig och högkvalitativ utbildning, tillgänglig för alla, är en förutsättning för en inkluderande demokrati och engagerade samhällsmedborgare. Delaktighet, både i skolan och i det omgivande samhället är centralt i pedagogiken.
– Det var ett av de viktigaste skälen för mig att börja jobba här. Vi har ett väldigt starkt engagemang i samhället och starka nätverk utanför skolan, exempelvis med Ung Företagsamhet och det lokala näringslivet. Det här verklighetsbaserade sättet att arbeta präglar alla ämnen och det är väldigt kul att som lärare få flytta kunskapsinhämtandet utanför klassrummet, säger Lotten.

Sedd och respekterad
Ebba Nilsson, som går tredje året på ekonomiprogrammet håller med. Hon sökte sig till Grillska Gymnasiet i Västerås för att hon ville ha en skola med hög kvalitet och starka värderingar, där hon skulle kunna få utlopp för sitt samhällsintresse.
– Som elev känner man sig alltid sedd och respekterad här och det finns alla möjligheter att på ett praktiskt plan få jobba med sådant som man brinner för. Vi har ofta projekt och temadagar i samarbete med lokala aktörer av olika slag och det kan gälla allt från ideella organisationer till företag, säger Ebba och tillägger att hennes båda extrajobb är ett resultat av kontakter hon skaffat sig tack vare att skolan arbetar på det här viset.

Elever växer
Med sina knappt 400 elever är Grillska Gymnasiet i Västerås inte större än att de flesta känner varandra. Det är en lugn och trygg miljö, där eleverna får studiero och kan utvecklas i sin egen takt.
– Lika viktigt som en god skolgång är att eleverna ska klara sitt liv efter att de gått här. Här på Grillska i Västerås ser vi verkligen hur våra elever växer och får både självkännedom och kunskap om samhället och världen. Jag brukar säga att det viktigaste inte är att bli något utan att bli någon. Vi arbetar aktivt för att våra elever ska tro på sig själva och sin förmåga, säger rektor Stefan Remne.
Förutom stark stöttning och uppmuntran från de vuxna i skolan har Grillska Gymnasiet även ett starkt fokus på en bra elevhälsa och hälsofrämjande arbete.
– Om man behöver stöd är det alltid lätt att få och det finns många olika personer man kan vända sig till. Jag upplever verkligen att alla bryr sig väldigt mycket om hur man mår och att man ska lyckas med studierna, säger Ebba.

Starka team
Kollegialt lärande är viktigt på Grillska Gymnasiet och lärarkollegiet arbetar i tätt sammansvetsade team, över ämnes- och disciplingränserna. Det finns också starka nätverk med övriga gymnasieskolor inom Stadsmissionens Skolstiftelse, som alla vilar på samma värdegrund. Gymnasierna driver ett gemensamt utvecklingsarbete, för att ständigt förbättra kvaliteten och skapa likvärdighet mellan skolorna.
Hela verksamheten på Grillska Gymnasiet i Västerås präglas av en stark vi-känsla, menar Stefan och Lotten. Medarbetarna arbetar med stöd av skolstiftelsens pedagogiska modell mot ett gemensamt mål, och varje lärare kan verkligen göra skillnad i elevernas liv.
– Vi finns ju här för eleverna och det är tydligt i allt vi gör. Hela teamet är väldigt lösningsfokuserat och det är en genomgående inställning bland alla som arbetar här att vi ska möta varje enskild elev på ett bra sätt, säger Stefan. Lotten instämmer och lägger till:
– Om man vill röra sig inom en snäv bekvämlighetszon är detta kanske inte rätt arbetsplats. Vill man däremot jobba lite utanför den vanliga lärarrollen, kreativt, empatiskt och nära verkligheten så finns ingen bättre skola att arbeta på.

Jobba i Stadsmissionens Skolstiftelse, klicka här för mer information och ansökan

Grillska Gymnasiet i Västerås / Stadsmissionens Skolstiftelse

Grillska Gymnasiet i Västerås drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är ett av stiftelsens sex gymnasier i Mälardalen. Skolan erbjuder ekonomiprogrammet, estetiska programmet media, samhällsprogrammet media, samhällsprogrammet beteende, teknikprogrammet IT samt el- och energiprogrammet IT. Det är en trygg miljö som vilar på en stark värdegrund. Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation och drivs utan vinstuttag.

www.grillska.se