Presentation

Grillska Gymnasiet – idéburna skolor med humanism i fokus

Publicerad 2 maj 2017

Paulina Crescentini, Gustav Lorenz, Erika Bosta och Ellen Westerståhl på Grillska Gymnasiet.
Paulina Crescentini, Gustav Lorenz, Erika Bosta och Ellen Westerståhl på Grillska Gymnasiet.
Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, som är en idéburen skolstiftelse som vill bidra till att eleverna får en tro på sig själv, på varandra och på framtiden. Att inspirera eleverna till att nå sin fulla potential genom utbildning, utveckling och trygghet är en grundläggande drivkraft. Här genomsyras all verksamhet av det personliga mötet, kompetens, stolthet, nytänkande och resultat.

– Det känns bra att Grillska Gymnasiet har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och att allt eventuellt överskott alltid går tillbaka in i verksamheten. Här involveras vi lärare i verksamhetsutvecklingen, det finns tid avsatt för pedagogiskt utvecklingsarbete och skolledningen prioriterar att ta del av våra förbättringsförslag och idéer. Det främjar ett dynamiskt arbetssätt som utvecklar både lärare och elever, säger Gustav Lorenz, lärare i idrott och hälsa, digitalt skapande och historia samt förstelärare med inriktning mot lärande och pedagogik på Grillska Gymnasiet i Sundbyberg, stiftelsens minsta skola med 130 elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Han uppskattar särskilt skolans ambition att ständigt utveckla verksamheten. Eleverna får exempelvis regelbundet möjlighet att utvärdera lektioner, vilket ger lärarna tillgång till direkt feedback på deras pedagogiska insats.

Värderingsstyrd idéburen stiftelse
– Jag har tidigare arbetat både på friskolor och kommunala skolor, men kände att jag verkligen hamnat rätt när jag började arbeta här för fyra år sedan. Här får jag arbeta för en idéburen stiftelse vars grundvärderingar överensstämmer med mina. Här är dessutom avstånden mellan elever, lärare och skolledning små, rektorerna är verkligen involverade och synliga i den dagliga verksamheten, säger Paulina Crescentini, lärare i samhällskunskap och ung företagsamhet samt förstelärare med inriktning mot socialt entreprenörskap och samhälls­engagemang.
I hennes försteläraruppdrag ingår bland annat att leda sociala projekt som skolans elever involveras i ett par gånger per år. Eleverna har exempelvis fått välja en välgörenhetsorganisation som de ville stödja genom att laga mat och baka bröd som såldes på en marknad i Sundbyberg. Den typen av satsningar är viktiga på Grillska Gymnasiet, det är ett konkret exempel på hur stiftelsens humanitära grundvärderingar manifesteras. Ett annat exempel på hur värderingarna genomsyrar allt som görs är den gemensamma stiftelsedagen.
– Det är en givande och inspirerande dag för alla stiftelsens medarbetare som i regel genomförs varje år. Senast bjöd dagen på goda möten med kollegor från de andra skolorna, flera lärorika föreläsningar, en kreativ workshop och inspirationspass med koppling till våra värden, berättar Paulina.
– Jag gillar att lärarna verkligen strävar efter att synliggöra och se varje elev utifrån ett individuellt perspektiv. Vi får ett jättebra stöd och individuell feedback i samtliga ämnen och det känns bra att gå på en liten skola där man är igenkänd av de flesta, säger Ellen Westerståhl, som går andra året på restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning mot bageri och konditori.

Starkt samhällsengagemang och trygg skolmiljö
– Jag befinner mig mycket ute i verksamheten och alla är alltid välkomna till mig med frågor och funderingar. Det är viktigt att skapa en miljö där det är högt i tak och som främjar egna initiativ. Vi arbetar i team för att ständigt utveckla undervisningen och skolan säger Erika Bosta, rektor på skolan.
På Grillska Gymnasiet präglar stiftelsens värdegrund och värdeord i hög grad vardagen. Arbetssätten, skolutvecklingen, samverkan mellan de sex Grillska gymnasieskolorna på olika orter i Mälardalen och den dagliga undervisningen genomsyras på olika sätt av ett starkt samhällsengagemang, att tillsammans skapa en trygg och lugn skolmiljö och att stärka elevernas självförtroende, vilket ofta gör att de blommar ut i sin kunskapsinhämtning.
– Vi återkommer ständigt till det humanistiska och medmänskliga perspektivet. Resultat är en av våra grundvärderingar, men för oss innebär resultat mycket mer än ett fullständigt slutbetyg. Det handlar också om att ge varje elev förutsättningar att utvecklas som människor under sina år gymnasieår, säger Erika Bosta.

Grillska Gymnasiet
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen skola utan vinstsyfte som vill erbjuda utbildning för alla. Grillska Gymnasiet är en del av Stadsmissionens Skolstiftelse, som utbildar unga och vuxna i Västerås, Uppsala, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och Sundbyberg. Totalt studerar 2 400 studerande på stiftelsens skolor. Skolan är medlem i Idéburna skolors riksförbund.
www.grillska.se
www.stadsmissionen.se/skola


www.grillska.se