Stadsmissionens Skolstiftelse

Utbildningens förmåga att stärka individen

Publicerad 7 maj 2019
Text: Annika Wihlborg Foto: Robin Benigh / Stockholms Stadsmission
Marina Malmqvist, vd på Stadsmissionens Skolstiftelse. Foto: Robin Benigh / Stockholms Stadsmission
Marina Malmqvist, vd på Stadsmissionens Skolstiftelse. Foto: Robin Benigh / Stockholms Stadsmission

Utgångspunkten för Stadsmissionens Skolstiftelse är värder­ingen om alla människors lika värde. Visionen är att Stiftelsen genom utbildning kan bidra till ett mänskligare samhälle. Här är man övertygad om att utbildning verkligen gör skillnad, både för individen och för samhället i stort.

– Vi uppmuntrar våra elever och lärare till aktivt ansvarstagande och engagemang i samhället. Vi vill rusta våra studerande med såväl goda kunskaper som en tro på sig själva och sin egen förmåga, säger Marina Malmqvist, vd på Stadsmissionens Skolstiftelse. På så sätt bidrar vi till ett bättre samhälle, år efter år. Med sex gymnasieskolor i Mälardalen som går under namnet Grillska Gymnasiet och en folkhögskola samt en yrkeshögskola, är Stadsmissionens Skolstiftelse en av Sveriges största idéburna utbildningsaktörer, med totalt 3 000 elever.

”Vi är övertygade om att utbildning skapar bättre förutsättningar för individen och minskar utanförskapet i samhället”

Arbetar integrerat
Stiftelsens viktigaste målsättning är att få ännu fler elever att fullfölja sina gymnasiestudier och ta examen.
– Vi är övertygade om att utbildning skapar bättre förutsättningar för individen och minskar utanförskapet i samhället, vilket är en angelägen fråga på nationell nivå idag. Vi arbetar med en gemensam pedagogisk modell för att öka våra elevers möjligheter till framgångsrikt lärande. Där är det viktigt att skapa en lärmiljö som baseras på tillit och goda pedagogiska relationer, och där alla individer ska komma till sin rätt, känna sig sedda och bekräftade och få möjlighet till lärande i en trygg miljö. Hos oss arbetar elevhälsoteamen integrerat med lärarlagen, utifrån gemensamma förebyggande strategier kring exempelvis hälsofrågor och elevnärvaro, säger Marina Malmqvist.

Samverkan med Star for Life
Stadsmissionens Skolstiftelse samarbetar bland annat med organisationen Star for Life, vars satsning Motivationslyftet stöttar elevernas självkänsla, välmående och prestation. De har även kompetensutvecklat alla sina medarbetare enligt Motivationslyftets metod.
– Vi ger även alla våra elever en genomtänkt introduktion och följer därefter noga deras kunskapsutveckling och närvaro, och vi bryr oss om hur eleverna mår och utvecklas under sin studietid.
Stiftelsen är också i ett partnerskap med forskningsinstitutet RISE.
– Tillsammans bedriver vi forskningsprojekt i skärningspunkten mellan utbildning, lärande och digitalisering, säger Marina Malmqvist.