Presentation

Spännande utmaningar och samhörighet vid Rytmus

Publicerad 2 maj 2017

Ulrika A. Rosén, förstelärare, pianopedagog, pianist och körledare, och Pernilla Nordberg, IKT-pedagog och lärare i svenska och engelska på Rytmus i Stockholm.
Ulrika A. Rosén, förstelärare, pianopedagog, pianist och körledare, och Pernilla Nordberg, IKT-pedagog och lärare i svenska och engelska på Rytmus i Stockholm.
Rytmus gymnasieskolor genomsyras av en utpräglad strävan mot utveckling och förbättring. Skolorna drivs av AcadeMedia och åtnjuter därmed det stora nätverkets fördelar i form av kvalitetstänk och ekonomisk stabilitet utan att för den sakens skull förlora sin personlighet.

Martin Thuvesson, rektor på Rytmus i Malmö. Foto: Thorleif Robertsson
Martin Thuvesson, rektor på Rytmus i Malmö. Foto: Thorleif Robertsson
Rytmus är Sveriges största musikgymnasium och har ett flertal högskoleförberedande profiler och alternativ för ungdomar, oavsett om de har siktet inställt på ett konstnärligt yrke eller på fortsatta studier inom andra områden.
– Musiken är i centrum hos oss och det skapar en unik stämning och kultur. De lärare som söker sig hit har ofta ett starkt kulturintresse och vill verka inom en sådan kontext, berättar rektor Martin Thuvesson vid Rytmus i Malmö.
Martin är själv utbildad musiklärare och undervisade på Rytmus i flera år innan han blev erbjuden rollen som rektor. Han betonar att det som alltid har kännetecknat skolan är det engagemang och det framåtdriv som finns hos både elever och lärare.
– Jag har arbetat på Rytmus i Malmö i sju av de nio år som skolan har funnits och här har alltid funnits en känsla av att allt är möjligt. Det är alltid kort väg mellan tanke och utförande och även om vi naturligtvis följer relevanta styrdokument har vi ingen huvudman med politisk styrning och blir därmed mindre känsliga för lokala politikers nyckfullhet, vilket ger en bra grund för ett långsiktigt tänk. Det är en av styrkorna med att vi drivs av AcadeMedia – som skola är vi helt fristående, men vi är uppbackade av en stabil koncern och har möjligheten till utbyte med övriga Rytmusenheter. Vi får vara små, fast med det stora nätverkets fördelar.

Unik kollegial stämning
Rytmus finns idag på fem orter och det täta samarbetet mellan de olika skolorna återspeglas i en enligt Martin unik kollegial stämning och ett inspirerande kollegialt lärande. Skolorna har även ett uttryckligt fokus på fortbildning och utveckling och till syvende och sist är målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna.
– Vi har satsat på kollegialt lärande i många år och det är ett arbete som pågår kontinuerligt. Förutom gemensamma fortbildningsdagar där vi har stöd av AcadeMedia har vi mandat och utrymme för att anlita andra föreläsare och utbildare. Det finns en bra balans mellan individens och verksamhetens behov. Och återigen – ingenting är omöjligt.

Mötet med Rytmus – ett riktigt lyckokast
Vid Rytmus i Stockholm arbetar Ulrika A. Rosén, förstelärare, pianopedagog, pianist och körledare, och Pernilla Nordberg, IKT-pedagog och lärare i svenska och engelska. Båda berättar om hur det första mötet med Rytmus var oerhört inspirerande, spännande och härligt och visade sig bli ett riktigt lyckokast.
– Musik har varit ett stort intresse ända sedan barndomen och har löpt som en röd tråd genom hela min utbildning och senare mitt yrkesliv. Då jag flyttade till Stockholm 2004 blev jag rekommenderad att kontakta Rytmus, vilket jag strax därpå gjorde och det har jag aldrig ångrat. Det är helt fantastiskt att få vara i den här miljön – det är en arbetsplats med största engagemang, hjärta och själ och vi möter varje ny utmaning på ett kreativt och engagerat vis, säger Ulrika, som betonar att det inte har gått en dag under de senaste 13 åren på Rytmus som hon inte har upplevt att hon har utvecklats på någon front.
– Jag växer varje dag – här finns resurser, vilja och stöd och så länge man är intresserad finns här möjligheten att lära sig mer och få nya utmaningar. För mig visar det på ett tydligt ansvarstagande, en noggrannhet och en omsorg från Rytmus och AcadeMedias sida.

Öppen dialog och lyhördhet
Pernilla beskriver det lite skämtsamt som en förälskelse då hon började arbeta på skolan. Hon hade tidigare arbetat både kommunalt och på friskolor, men blev ändå glatt överraskad av den stimulerande miljön på Rytmus.
– Vårt arbete genomsyras av lyhördhet och en öppen dialog som jag tror kommer sig av att vi möts genom musiken. Det är oerhört spännande att få uppleva ett sådant nära utbyte och det ger otroligt mycket tillbaka vad gäller den egna utvecklingen. Det är en helhet – ju bättre lärare och elever förstår varandra, desto mer kan vi pedagoger lära oss av eleverna, och desto bättre förutsättningar kan vi ge dem.
Liksom Martin uppskattar hon i synnerhet den samhörighet som finns mellan Rytmusenheterna, inte minst på grund av att hon själv har ett starkt engagemang i skolutvecklingsfrågor.
– För mig som pedagog är det centralt att också vidareutveckla och förbättra skolan, och mitt intresse har bemötts på ett mycket positivt sätt, bland annat genom att jag kunnat avsätta del av min arbetstid åt att arbeta som IKT-pedagog. Det har satsats resurser på att vi ska kunna främja digitalisering och pedagogisk implementering av IKT. Det har gått fort, och det är en spännande utveckling, avslutar Pernilla.

AcadeMedia och Rytmus Sverige

www.academedia.se

AcadeMedia är Nordens största utbildningsföretag, vi har förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar över hela landet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, vi har också kontor i Göteborg.


www.rytmus.se

Rytmus startades i Stockholm 1993 som en av Sveriges första friskolor och finns idag även i Göteborg, Malmö, Norrköping och Örebro. 2017 startas en skola även i Borlänge. Idag är Rytmus landets största musikgymnasium med över 1 000 musikelever.

AcadeMedia och Rytmus Sverige
Adolf Fredriks kyrkogata 2
Box 213
101 24 Stockholm
Tel. vxl: 08-794 42 00
E-post: info@academedia.se
www.academedia.se
www.rytmus.se