Presentation

Utvecklas som lärare i stöttande och trygg miljö

Publicerad 2 maj 2017

Annika Hanberger, rektor för Snitz grundskolor och gymnasium i Stockholm.
Annika Hanberger, rektor för Snitz grundskolor och gymnasium i Stockholm.
Kunskapsutveckling, trygghet och studiero är ledstjärnor för alla skolor inom PPS-koncernen. Här kan du som är lärare utvecklas och göra skillnad i en miljö som präglas av starkt engagemang och kollegial samverkan.

– Det är en relativt liten koncern, med en ledning som är väldigt närvarande och intresserad av verksamheten. Det finns en tydlig vilja att utveckla skolorna och ge såväl elever som personal det stöd och de redskap som de behöver, säger Annika Hanberger, rektor för Snitz grundskolor och gymnasium i Stockholm.
På Snitz gymnasium går cirka 130 elever, som alla har särskilda behov kopplade till lärandet. Skolan erbjuder tre program: samhällsvetenskapligt, estetiskt samt el och energi. Annika arbetade som rektor på en annan skola i flera år innan hon kom till Snitz gymnasium. Hon lockades av att få arbeta med väl utvecklade specialpedagogiska metoder tillsammans med ett sammansvetsat, högt kompetent lärarkollegium, där alla delar samma brinnande engagemang.
– Många av våra elever har haft det tufft, men här finns de strukturer och strategier som behövs för att de ska lyckas i sitt skolarbete. Ett exempel på hur vi arbetar kreativt kring eleverna är att vi erbjuder kurser i spelutveckling för att fånga upp det starka intresse och begåvning för detta som många elever har. Detta är ingen skyddad verkstad, utan skolan är en språngbräda ut i livet, berättar Annika.

Dursuma Medic Fast, förstelärare på Cybergymnasiet i Göteborg. Foto: Hans Wessberg
Dursuma Medic Fast, förstelärare på Cybergymnasiet i Göteborg. Foto: Hans Wessberg
Stor mångfald
Dursuma Medic Fast, förstelärare samt lärare i matematik, biologi och naturkunskap på Cybergymnasiet i Göteborg, drogs till mångfalden bland såväl personal som elever när hon började på Cybergymnasiet direkt efter sin lärarexamen.
– Det var för 13 år sedan och att jag blivit kvar är verkligen ett kvitto på hur bra jag trivs. Vi har korta beslutsvägar, det är transparant och prestigelöst. Det finns en stor drivkraft hos alla att göra ett bra jobb och rusta eleverna för framtiden.
Dursuma lyfter fram de många satsningar som görs, både i samarbete med Skolverket, internt inom PPS-koncernen och på de enskilda skolorna. Det finns stort fokus på både akademisk och social utveckling hos eleverna och på kompetensutveckling och kollegialt lärande hos personalen.
– Det är en otroligt trygg och stöttande miljö, där man som lärare har många goda förutsättningar att utvecklas professionellt och göra skillnad i elevernas liv.

PPS
PPS driver grundskolor, gymnasier och yrkeshögskolor i centrala lägen i Stockholm, Göteborg och Malmö. I koncernen ingår Enskede Byskola, Snitz grundskolor och gymnasium, Cybergymnasiet i Stockholm, Göteborg och Malmö, Donnergymnasiet samt KYH i Stockholm, Göteborg och Malmö. PPS har en uttalad värdegrund och ett fokuserat kvalitetsarbete.

Våra gymnasieskolor över landet växer och vi behöver fler kollegor
Vi behöver bland annat lärare i följande ämnen: Filosofi, sociologi, samhällskunskap, svenska som andraspråk, engelska, franska, latin, byggnadsvård, samhällsbyggande, geografi, nätverksteknik, elektronik och mikrodatorteknik, webbutveckling, animation, estetisk kommunikation, nätverksteknik, matematik, kemi, naturkunskap.

Utöver ämneslärare söker vi även studie- och yrkesvägledare, skolsköterska samt specialpedagog.

Läs mer om våra tjänster på ppsab.com alternativt kontakta vår HR-chef Ingegerd Olofsson direkt ingegerd.olofsson@ppsab.com.
Vi ser fram emot att träffa dig!

http://ppsab.com