Etikettarkiv: JENSEN Education

Lärares profession kan stärkas genom ändrad skollag

Anna Wiger Jensen, operativ chef för JENSEN education och verksamhetschef JENSEN Gymnasium.
Anna Wiger Jensen, operativ chef för JENSEN education och verksamhetschef JENSEN Gymnasium.
Enligt Anna Wiger Jensen, operativ chef för JENSEN education och verksamhetschef JENSEN Gymnasium, är ett tydligt, inspirerande och målstyrt ledarskap en av de viktigaste faktorerna för att bedriva en framgångsrik gymnasieskola.

– Som skolledare behöver man ha en vision och verkligen våga leda skolutvecklingen tillsammans med sitt team. Framgångsrika skolledare vågar stå för sin åsikt och leda fullt ut. Ett bra ledarskap bidrar även till att attrahera och behålla duktiga lärare, säger Anna Wiger Jensen, som är civilekonom och har arbetat som verksamhetschef för olika skolstadier på Jensen i sex år, varav tre som verksamhetschef för gymnasieverksamheten.
Hon betraktar det som angeläget att förändra maktbalansen mellan elever och lärare i gymnasieskolan. Mycket fokus har hittills legat på att utkräva ansvar av lärare, men Anna Wiger Jensen anser att skollagen även bör inkludera paragrafer om elevers skyldigheter, det skulle tydliggöra vikten av elevernas egna insatser under gymnasietiden.
– Lärarnas yrkesroll har blivit vingklippt till följd av att man enbart fokuserar på elevernas rättigheter och inte på deras skyldigheter, säger Anna Wiger Jensen.

Ledarskap och teamkänsla
Hon anser att de privata gymnasieskolorna fyller en viktig roll i skolsystemet, inte minst utifrån ett konkurrensperspektiv.
– Det är ofta de privata gymnasieskolorna som gått i bräschen för nytänkande utbildningssatsningar, det driver på utvecklingen även i de kommunala skolorna. Vi satsar mycket på digital utveckling i form av en läroplattform som gör det lättare för eleven att följa sin egen utveckling och samtidigt minska administrationen för lärarna, säger Anna Wiger Jensen.
Hon anser även att Jensen Gymnasiums sätt att arbeta med ledarskap, team och best-practice ligger i framkant. Vi skapar en bra arbetsmiljö genom att jobba mer som ett lag.
– Här ska en skolledare eller en lärarkollega när som helst kunna göra ett studiebesök på en annan lärares lektion. Vi strävar efter att alla elever får med sig en grundläggande självdisciplin när de går hos oss, en disciplin som förhoppningsvis hjälper dem i framtiden efter gymnasieskolan, säger Anna Wiger Jensen.

Skärpt skollag kan stärka
En betydelsefull åtgärd för att förbättra lärarnas villkor är därför att stärka lärarrollens befogenheter och att stärka förtroendet för lärarnas profession genom en skärpning av skollagen.
– Vi behöver en skärpning i skollagen som tydliggör elevens skyldigheter och gör att läraren vågar agera i klassrummet. För att minska lärarbristen de kommande åren behöver vi göra det lättare för personer med annan yrkesbakgrund att omskola sig till lärare samt locka tillbaka de som är utbildade lärare men av olika anledningar valt att lämna läraryrket, säger Anna Wiger Jensen.

Hos JENSEN sitter kulturen i väggarna

Boel Franzén Kabner och Daniel Sterling är förstelärare vid ett av Jensens gymnasier. De stortrivs.
Boel Franzén Kabner och Daniel Sterling är förstelärare vid ett av Jensens gymnasier. De stortrivs.
Allt ifrån en egen dress code för lärare och strikta ordningsregler för elever till ett övergripande motto som: ”Träning för verkligheten” skapar en stark kultur. Den känns direkt i atmosfären när vi besöker ett av JENSEN educations gymnasium.

Det går inte att undgå engagemanget och drivet som de båda gymnasielärarna Boel Franzén Kabner och Daniel Sterling utstrålar. Vi träffar dem på JENSEN gymnasium Norra på Tulegatan i centrala Stockholm.
Både Boel och Daniel är förstelärare i sina ämnen som är samhällskunskap och tyska respektive svenska och historia. De har arbetat på JENSEN sedan åtta respektive tio år.

Lyfter fram drivet
De stortrivs och när de förklarar varför, så lyfter de fram flera faktorer, men det de lyfter fram först är vad de kallar ”drivet” som finns på skolan. Det innebär i korthet att en lärares engagemang får god respons.
– Jag gillar att komma med idéer och det är lätt att få ett ”go” från sin chef. Det gör att man får en självständig roll i yrket. Man kan testa och driva nya saker. Här sticker JENSEN ut, säger Boel Franzén Kabner.
Hennes kollega instämmer.
– Vill du utvecklas, så är det en fantastisk arbetsplats, säger Daniel Sterling.
För Boels del innebär det till exempel att hon för tillfället driver ett projekt för likabehandling där hon bland annat har startat en intern utbildning för elevrepresentanter.

Prestigelöst klimat
Båda två har erfarenhet av att ha arbetat som lärare i kommunal skola och de har många exempel på när JENSEN fungerar bättre. Förutom närheten till chefer och kollegor är prestigelösheten som råder på skolan något de verkligen framhåller.
– Vi har skapat ett klimat där man vågar be om hjälp när man behöver den. Vi är duktiga på att vara prestigelösa, säger Boel.
Daniel drar sig till minnes tiden på den kommunala skolan där man inte riktigt vågade erkänna för sina kollegor att man hade problem i sin undervisning.
– Här vågar man kommunicera sina utmaningar, säger Daniel.
Här spelar metoden att lyfta fram ”best practice” i olika situationer en viktig roll.
– Ett exempel kan vara hur man ska lösa konflikter som man kanske har med sig in i klassrummet, säger Boel.

Stark teamkänsla och ledarskap
Något både Daniel och Boel verkligen framhåller är “ordning & reda” som präglar att jobba på JENSEN.
– Vi har en tydlig modell för hur vi uppnår studiero i klassrummen och när alla gör på samma sätt behöver vi inte lägga tid på onödiga diskussioner med eleverna. Det är samma regler som gäller oavsett lärare. Något även eleverna uppskattar! säger Daniel.
– Hos oss jobbar vi lärare och ledning i team för att eleverna ska prestera så bra som möjligt och för att vi ska uppnå ett bra klassrumsklimat, svarar Boel.

Bra löneutveckling
På frågan om hur de ligger till lönemässigt, så är svaret unisont: ”Vi ligger högt”. Båda jämför med sin tid i den kommunala skolan där kompensationen till stor del bestämdes av antalet år i yrket.
– Här baseras allt på dina prestationer. Gör du bra ifrån dig så kompenseras du direkt och det kan vara redan efter ett år. Och vi har inte fler undervisningstimmar, säger Boel.

Ambition att ligga i framkant
Jensens ambitioner att ligga i framkant betyder att man satsar på fortbildning. Fortbildningen är uppdelad i fyra gemensamma så kallade academy-dagar per läsår och individuella externa kurser och konferenser. När vi besöker JENSEN ska just en sådan academy-dag starta. Kollegor från andra skolor är på ingång för att lyssna på externa föreläsare och dagen avslutas med olika workshops.
Vilka övriga externa fortbildningsaktiviteter som kan vara aktuella bestäms i samråd mellan lärare och chef.
– Om du anser att du behöver en viss extern kurs, så går du till din chef och jag har hittills aldrig fått ett nej, säger Boel.
Daniel instämmer.
– Dessutom kan du komma tillbaka till din chef och berätta att det kanske inte alltid går som förväntat. Jag vågar gå till min chef och berätta om ett misslyckande. Det viktiga är att vi vågar testa och utvärderar för att vi ska kunna utvecklas, säger Daniel.
När man tar del av deras berättelser infaller en känsla av att miljön ställer höga krav på engagemang och idérikedom. Båda kan delvis instämma, men samtidigt förväntas det inte att en nyanställd från dag ett ska sprudla av idéer.
– Att jobba på JENSEN kräver mod och engagemang, men du får dubbelt upp tillbaka av elever och kollegor. Det är världens bästa jobb! säger Boel avslutningsvis.

JENSEN gymnasium
JENSEN är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med 8 000 elever, 600 medarbetare och verksamhet i de flesta större städerna i Sverige. JENSENs utbildningskoncept ”Träning för verkligheten” genomsyrar allt företaget gör. Höga ambitioner, ledarskap och teamkänsla är ledorden. JENSEN education grundades 1996 av Håkan Jensen, långsiktig och passionerad ägare.
www.jensengymnasium.se

www.jensengymnasium.se