Etikettarkiv: Nordanstig

Breda karriäralternativ i Hälsinglands Utbildningsförbund

Stående, Eva Hildebrand, verksamhetschef för gymnasieskolan på utbildningsförbundet och sittandes Erika Persson, lärare i samhällskunskap och Malin Ungh, lärare i religion och historia, förstelärare och lokal samordnare för VFU. Foto: Johan Löf
Stående, Eva Hildebrand, verksamhetschef för gymnasieskolan på utbildningsförbundet och sittandes Erika Persson, lärare i samhällskunskap och Malin Ungh, lärare i religion och historia, förstelärare och lokal samordnare för VFU. Foto: Johan Löf

I Hälsingland har Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner gått samman i Hälsinglands Utbildningsförbund. Det har skapat en arbetsmarknad som erbjuder en mängd olika spännande möjligheter för förbundets lärare; här kan man verkligen jobba till pensionen.

Inom de tre kommuner som utgör Hälsinglands Utbildningsförbund samsas såväl gymnasium och vuxenutbildning som särskola. Förbundets verksamhet präglas av samverkan mellan de olika verksamheterna, vilket innebär en mångfacetterad arbetssituation med en mängd olika möjligheter till karriär och utveckling.
– Både personal och elever trivs på våra skolor och vi har en hög andel legitimerade lärare, så man kommer till ett kunnigt och professionellt kollegium. Dessutom har vi korta kontaktvägar, så att man inte bara blir en kugge i en jätteorganisation. För de som vill bredda sig går det alldeles utmärkt att arbeta med olika elevgrupper och till och med byta jobb utan att byta arbetsgivare, säger Eva Hildebrand, verksamhetschef för gymnasieskolan på utbildningsförbundet.
Hon får medhåll av Erika Persson, lärare i samhällskunskap på Torsbergsgymnasiet, som arbetat i Bollnäs sedan hon tog sin examen, 2006.
– Jag kan kombinera min pedagogiska roll med andra uppgifter. Jag kan exempelvis ha timmar i min tjänst för att arbeta med marknadsföring på olika program utan att behöva ta tjänstledigt. Förmånen att ha olika uppdrag i sin lärartjänst är otroligt utvecklande.

Förkortade beslutsvägarna
Erika berättar vidare att förbundet har medfört känslan av en större arbetsplats, men att beslutsvägarna positivt nog blev kortare.
– Det har blivit lättare att påverka och besluten tas hela tiden med gymnasieskolans bästa för ögonen. Det innebär en effektivare verksamhet och att vi adresserar just de utmaningar som våra elever står inför. I förlängningen håller vi på att skapa oss en gemensam kultur, med dito rutiner, så att vi verkligen kan utnyttja de möjligheter som förbundet innebär.
Tillsammans med lärarkollegan Malin Ungh betonar hon att den närmare kommunikationen även märks i det kollegiala utbytet, såväl inom varje skola som skolorna emellan. Alla har uppvisat en mycket öppen attityd och därför har pedagogerna kunnat plocka russinen ur varandras kaka.
– Det gör vi än idag, tre år efter att förbundet skapades; i början av varje termin hålls till exempel upptaktsträffar där vi får träffa pedagoger från förbundets olika verksamheter. Det är väldigt stimulerande att få möta sina kollegor och ta del av deras erfarenheter, betonar Malin, som är lärare i religion och historia, förstelärare och lokal samordnare för VFU.

Satsar på utveckling
Inom förbundet finns ett starkt fokus på utveckling, såväl varje läsårsstart som under pågående läsår. I juni anordnar förbundet en hel fortbildningsvecka för alla lärare, med olika innehåll för olika lärarkategorier. Dessutom bedrivs ett flertal olika projekt, såväl med EU-anknytning som med förankring hos Skolverket.
– Vi har vida vyer och är aktiva i många satsningar, så våra lärare har goda chanser att driva eller delta i både nationella och internationella projekt. Ett exempel på projekt med syfte att höja kvaliteten för Hälsinglands Utbildningsförbunds skolor i allmänhet och nyanlända elever i synnerhet görs i samverkan med Skolverket; projektet inkluderar bland annat att utveckla mentorskapet för eleverna, anordna ledarskapsutbildningar och stärka skolorna som helhet, säger Eva.
Andra exempel är APL-utveckling genom internationella samverkansprojekt och ett International Baccalaureate- program.
– Vi har mångkulturella skolor här i Hälsingland och täta utbyten med internationella lärosäten. Detta omfattar också våra alternativ till vidareutbildning; det var inte länge sedan jag reste till Krakow för att ta del av historiken kring Auschwitz och andra världskriget, och jag har själv stort inflytande över vilka ämnen jag behöver fördjupa mig i. Det skapar ett väldigt stimulerande och inspirerande klimat, avslutar Malin.

Hälsinglands Utbildningsförbund
Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner. Förbundet driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas invånare, samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Inom förbundet finns fyra gymnasieskolor – Nordanstigs gymnasium, Staffangymnasiet i Söderhamn och Torsbergsgymnasiet och Höghammargymnasiet i Bollnäs –som tillsammans erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram.

Verksamhetschef
Eva Hildebrand
Tel: 010-454 10 12
eva.hildebrand@hufb.se
www.hufb.se


Så gynnas lärare av kommunsamarbete

Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf
Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf

Genom att tre kommuner i Hälsingland bildat ett gemensamt utbildningsförbund har lärarna fått ett bredare kollegialt nätverk och större karriärmöjligheter.

För att kunna erbjuda utbildningar med bredd och kvalitet i ett samhälle krävs resurser. Som liten kommun är det en tuff uppgift att klara av. Det var mot den bakgrunden som Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner år 2015 gick ihop och bildade ett gemensamt utbildningsförbund. Samarbetet har bidragit till ett större utbud av utbildningar för invånarna och har samtidigt bidragit till ett uppsving för lärarna.
Förr kunde en lärare vara ensam i sin yrkesroll i den egna kommunen. Nu öppnas möjligheten att enkelt nätverka med kollegor som undervisar i samma ämne som en själv, på en annan skola men inom samma förbund.
– Från ledningens sida kan vi även göra mer riktade utbildningssatsningar. Några språklärare ska exempelvis gemensamt åka i väg på utlandsresa för fortbildning under våren, säger Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund.

Lett till ökad rörlighet
Tack vare kommunsamverkan har karriärmöjligheterna för lärare ökat eftersom en och samma arbetsgivare kan erbjuda så många olika typer av tjänster inom utbildningsområdet. Under samma tak ingår förutom gymnasieskolorna även vuxenutbildningar, yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Dessutom finns en avdelning för forskning. Alla drar nytta av varandras verksamheter i högre utsträckning sedan den organisatoriska hopslagningen genomfördes.
Bildandet av Hälsinglands Utbildningsförbund har också gett en större pondus i ett vidare perspektiv.
– Hälsingland har tidigare inte varit så starkt varumärke som exempelvis Dalarna. Vi har varit lite dolda trots att vi finns bara två timmar från huvudstaden. Nu märker vi att vår attraktionskraft ökar. Det gör det lättare för oss att både behålla personal och locka till oss ny. Den här typen av kommunsamarbeten är helt i tiden, säger Thomas Winqvist.