Etikettarkiv: Samverkan

Lärare vill att elevhälsan ska vara mer närvarande i klassrummet

Maja Johansson Gaimer, lärare på Sjukhusskolan vid Linköpings universitetssjukhus.
Maja Johansson Gaimer, lärare på Sjukhusskolan vid Linköpings universitetssjukhus.

Det finns en stor potential till en närmare samverkan mellan lärare och elevhälsa. Lärarna efterlyser mer konkret stöd i klassrummet från exempelvis skolkuratorer, psykologer och skolsköterskor enligt en studie från Linköpings universitet.

Lärare efterlyser hjälp från elevhälsan med möjlighet till samtalsstöd, avlastning med pedagogiska kartläggningar och hjälp med att upprätta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram som elevhälsan senare ska använda sig av. Det visar studien som Maja Johansson Gaimer, lärare på Sjukhusskolan vid Linköpings universitetssjukhus och Susanne Kreitz-Sandberg, lektor i pedagogik, genomfört.
Lärarna vill ha fler förslag på lösningar och metoder som kan tillämpas i klassrummet i sin kontakt med elevhälsan. Studien visar att skolor som har en elevhälsofunktion som är samlad på skolan ofta upplever att samverkan mellan lärare och elevhälsa fungerar bra. Men när skolsköterska, psykolog och andra professioner bara är på skolan en eller två dagar i veckan försvåras samverkansmöjligheterna.

Över professionsgränserna
– I elevhälsans uppdrag ingår ju att arbeta förebyggande, men när en psykolog, skolsköterska eller kurator ansvarar för tusen elever fördelade på tre eller fyra skolor säger det sig självt att det teambaserade och förebyggande elevhälsoarbetet är svårt att hinna med. Samtidigt stavas lösningen inte enbart utökade resurser till elevhälsan. En genuin samarbetsvilja över professionsgränserna är minst lika viktig, säger Maja Johansson Gaimer.
– Elevhälsan behöver komma ut i klassrummen för att få en bild av hur förutsättningarna ser ut där. Många av elevhälsans åtgärder och stödinsatser utgår exempelvis från individnivå, men lärare jobbar nästan alltid med elever på gruppnivå. Lärarna behöver ta ett större ansvar i att kommunicera vilket stöd de behöver från elevhälsans sida, säger Maja Johansson Gaimer.

Efterlyser bättre uppföljning
Lärarna som deltog i studien uppgav att det var svårt att få snabb återkoppling från elevhälsan eller att återkopplingen glappade. Lärarna önskade att uppföljningen, det vill säga utvärdering av genomförda åtgärder samt planering av eventuella framtida stödinsatser, fungerade bättre.
– Med god samverkan mellan lärare och elevhälsa blir det lättare att så tidigt som möjligt ta tag i och börja arbeta med elever som är hemmasittare, har drabbats av psykisk ohälsa eller har särskilda behov, säger Maja Johansson Gaimer.

Här kombineras trygghet med innovativa idéer

Anna Nordström, förstelärare inom naturvetenskap och Carina Rudolph Lundberg, tf rektor på Högbergsskolan i Tierp. Foto: Marcel van Helvoort
Anna Nordström, förstelärare inom naturvetenskap och Carina Rudolph Lundberg, tf rektor på Högbergsskolan i Tierp. Foto: Marcel van Helvoort
På Högbergsskolan i Tierp är det lugnt och trivsamt och verksamheten är samtidigt i full rörelse. Här förenas nytänkande och häftiga näringslivssamarbeten med en familjär stämning.

På caféet inne i Högbergsskolan i Tierp träffas lärare och elever från de tio gymnasieprogrammen och introduktionsprogrammen. Att ungdomar med olika bakgrunder umgås tillsammans över en fika då och då är ett talande exempel för den fina stämningen på skolan.
– Det är en styrka att vi är en så heterogen grupp som trivs ihop i våra familjära och välkomnande lokaler. Här är det naturligt att ha kompisar som studerar något helt annat än en själv, säger Carina Rudolph Lundberg, tillförordnad rektor på Högbergsskolan i Tierp.
Bredden inom utbildningsenheten gör även själva lärarjobbet dynamiskt. Anna Nordström är förstelärare inom naturvetenskap på Högbergsskolan i Tierp. Hon gillar att få undervisa unga med vitt skilda studieinriktningar. Rent generellt uppskattar hon skolans fokus på skolutveckling.
– Sedan många år deltar jag i ett projekt som syftar till att hitta nya användbara undervisningsmetoder i samarbete med Uppsala universitet. Det har varit stimulerande för mig personligen och bidragit till kollegialt lärande genom ämnesdidaktiska diskussioner tillsammans med både kolleger och lärarstudenter, säger Anna Nordström.

Stor frihet för lärare
Den typen av samverkansprojekt är kännetecknande för skolverksamheten i Tierp. Tack vare sitt engagemang för globala frågor har Högbergsskolan blivit en certifierad FN-skola. Högbergsskolan är dessutom certifierad inom Teknikcollege och Vård- och omsorgs­college och arbetar aktivt med Ung Företagsamhet. Skolan har ett starkt samarbete med både det lokala och regionala näringslivet.
– Lärare har ordnat så att eleverna på våra yrkesprogram har möjlighet att göra sin arbetsplatsförlagda praktik utomlands. Ett gäng vårdelever åker exempelvis till England nu under våren, säger Carina Rudolph Lundberg.
– Ja, det finns en stor frihet att som lärare få förverkliga sina idéer här, instämmer Anna Nordström.

Tierps kommun
Högbergsskolan är Tierps kommuns gymnasieskola som i moderna och fräscha lokaler erbjuder ett brett utbud av program. Inom utbildningsenheten ingår även vuxenutbildningar, gymnasiesärskola och introduktionsprogram. Högbergsskolan är certifierad som Teknikcollege samt Vård och omsorgscollege och är en FN-skola. På Högbergsskolan kan elever även kombinera sin utbildning med idrottsspecialisering inom sex olika idrotter.
Samarbeten med universitet såväl som näringsliv präglar verksamheten och lärare uppmuntras att komma med idéer.

Kontaktperson:
Carina Rudolph Lundberg, tf rektor.
E-post: carina.rudolphlundberg@tierp.se
www.tierp.se