Digitalt lärande – ett intressant utvecklingsspår för lärare

Publicerad 7 april 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Bo Helmersson

Cecilia Johansson, lärare i geografi, historia och svenska i årskurs 7–9 vid Helenelundsskolan i Sollentuna.
Cecilia Johansson, lärare i geografi, historia och svenska i årskurs 7–9 vid Helenelundsskolan i Sollentuna.
För Cecilia Johansson, lärare i geografi, historia och svenska i årskurs 7–9 vid Helenelundsskolan i Sollentuna, är digitalt lärande ett sätt att utveckla både sig själv och eleverna. 2015 mottog hon första pris i Guldäpplet, ett pris som delas ut till lärare som bidragit till att utveckla skolans digitala lärande.

Cecilia Johansson mottog Guldäpplet för sitt engagerande och forskningsbaserade arbete med att utveckla de pedagogiska möjligheterna i mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. Hon har bland annat använt sig av bloggar som verktyg i historieundervisningen och bloggar själv kring hur hemsidor, sociala medier och bloggar kan integreras i undervisningen.
– Jag har länge varit intresserad av att använda digitala medier i undervisningen och vann 2010 priset Webbstjärnan. Då var det väldigt nytt att använda internet i undervisningen, så jag provade mig fram med olika metoder och källor. Jag märkte att när eleverna fick blogga som en del av undervisningen så synliggjorde det alla elever. Det tränade även deras empati och förmåga att uttrycka sig, säger Cecilia Johansson.
– När jag provat att låta eleverna blogga som en del av historieundervisningen ökade mitt intresse för att utforska det digitala lärandets möjligheter inom ramen för historieämnet. Jag gick därför en forskarutbildning i historiska medier. Jag forskade på effekten av att använda bloggar i undervisningen. Det gav mig ny kunskap och inspiration att vidareutveckla arbetet med att använda bloggar som ett pedagogiskt verktyg, säger Cecilia Johansson.

Saknar övergripande satsningar
Hon uppmuntrar gärna andra lärare att använda internet i allmänhet och sociala medier i synnerhet i undervisningen, men saknar samtidigt mer övergripande satsningar på att utveckla det digitala lärandet. Det skulle innebära att varje enskild lärare inte förutsätts driva utvecklingen på egen hand genom att prova sig fram.
– Att börja använda mer digitala verktyg innebär att man utvecklas i sin lärarroll. För mig är det motiverande att hitta nya metoder att arbeta med digitala medier. På senare tid, när andelen nyanlända elever har ökat, märker jag också att de har ett stort utbyte av just digitalt lärande. Mitt tips till andra lärare som vill inkludera sociala medier i sin undervisning är att börja med att skapa en blogg tillsammans med dina elever. Var tydlig med vad du vill åstadkomma med bloggen, vilket budskap bloggen ska förmedla och hur eleverna kan involveras på ett bra sätt, säger Cecilia Johansson.