Presentation

Motala kommun erbjuder inflytande och utvecklingsmöjligheter

Publicerad 7 april 2016

Johan Wernström, rektor på Mariebergsskolan i Motala.
Johan Wernström, rektor på Mariebergsskolan i Motala.
Som grundskollärare i Motala kommun verkar du i en kommun som är tillräckligt stor för att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter och samtidigt tillräckligt småskalig för att beslutsvägarna ska vara korta. Motala kan erbjuda en god livskvalitet, mycket goda pendlingsmöjligheter och ett kontinuerligt utvecklingsarbete.

Motala kommun erbjuder många utvecklingsvägar och synliggör samtidigt alla lärare. Utöver förstelärarroller kan kommunen erbjuda ett chefsaspirantprogram för lärare som vill utforska möjligheten att bli chef. Chefsaspirantprogrammet ger en introduktion till chefsrollen och innebär en fortbildningsmöjlighet som genomförs parallellt med läraryrket.
– Sedan tre år tillbaka utbildar vi all personal i samtliga skolor samt kommunens fritids- och kulturverksamhet inom ESFA, En skola för alla. ESFA ger all skolpersonal en gemensam värdegrund och kompetens kring bemötandet av elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Det ökar tryggheten för såväl skolpersonal som elever. På senare år har grundskoleelevernas resultatnivåer successivt förbättrats. Vår konsekventa satsning på ESFA kan definitivt ha bidragit, säger Johan Wernström, rektor på Mariebergsskolan i Motala.

Utvecklingssatsningar
Under 2014 påbörjades en utökning av antalet digitala verktyg och läromedel i Motala kommuns förskolor och skolor. Alla elever i grundskolan kommer från 2016 att ha tillgång till varsin dator eller lärplatta för sitt lärande i såväl skola som hem. Med digitala verktyg i undervisningen kan eleverna få djupare kunskap om både ett ämne och om hur modern teknik kan användas för att söka kunskap och kommunicera med andra. Eleverna kan med hjälp av den digitala tekniken utveckla sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings- och initiativförmåga när de får möjlighet att använda sig av dessa verktyg och läromedel samt att elever med funktionsvariationer får stöd med hjälp av digitala verktyg.
– Motala är en boendeort med en bredd av boendemöjligheter, från villor vid Vätterns strand till centralt belägna hyreshusområden. Kommunen präglas av ett levande föreningsliv och en mycket god tillgång till olika typer av friluftsområden. Pendlingsmöjligheterna till och från Motala är mycket goda, med direktlinjer och täta avgångar till Linköping och Norrköping med Östgötapendeln, säger Johan Wernström.

Motala kommun
• 43 000 invånare
• 3 500 anställda inom kommunen
• Årets cykelfrämjarkommun 2015
• Huvudort för Vätternrundan och Göta kanal
• Varamobaden – Nordens största insjöbad
www.motala.se

www.motala.se