”Skolan har alltid varit en spegel av samhället”

Publicerad 7 april 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Sylvia Rezania

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skolpolitiska talesperson.
Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skolpolitiska talesperson.
– Att vända utvecklingen med de fallande kunskapsresultaten och höja läraryrkets status. Det är de två viktigaste utmaningarna för dagens grundskola, säger Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skolpolitiska talesperson.

De flesta politiker i Sverige, oavsett partitillhörighet, är i stort sett eniga om vilka som är de stora utmaningarna för dagens skola och om hur de vill att framtidens skola ska se ut. Det som skiljer åsikterna åt är vägen dit.
– Vi måste ha en skola där eleverna rustas med förutsättningar för att leva ett liv där de kan göra olika val och bli anställningsbara på en framtida arbetsmarknad. För att nå dit krävs ett antal genomgripande åtgärder som tar tid att genomföra. Men det finns även enkla lösningar som borde kunna komma på plats lite snabbare än vad som idag är fallet, menar Camilla Waltersson Grönvall.
Ett exempel, menar hon, är införandet av centralrättade och digitaliserade prov.
– Tekniken har kommit så långt att det idag är möjligt att både individualisera undervisningen och underlätta för läraren när det gäller tid för rättning. Danmark har till exempel ett digitalt provsystem där eleven får svårare frågor beroende på hur tidigare svar ser ut. Tekniken är vår vän i det här fallet och då måste man kunna arbeta lite snabbare för att få in den i skolorna.

Ny lärarutbildning
En mer tidsödande, och enligt Moderaterna nödvändig, åtgärd för att skapa framtidens grundskola är en förändring av lärarutbildningen.
– Idag har studenterna på lärarutbildningen i genomsnitt åtta timmars lärarledd undervisning och tio timmars eget arbete per vecka. Det innebär att en knapp halvtidsutbildning ska göra dem redo att axla ett av de mest krävande jobben som samhället erbjuder. Detta måste vi göra något åt.
En annan viktig sak, menar Camilla Waltersson Grönvall, är att lärarna måste få mer tid för undervisning.
– Därför har vi föreslagit ett inrättande av lärarassistenter på ett antal skolor i syfte att få en utvärdering av hur dessa tjänster skulle kunna fungera och underlätta för lärarna.
Alliansen gjorde i februari förra året en överenskommelse med regeringen som bland annat omfattade kunskapsmål i läsning och obligatoriskt bedömningsstöd i matematik och svenska i årskurs 1.
– Ju tidigare ett särskilt behov av stöd upptäcks, desto bättre. En annan viktig sak vi arbetar för är att svenska som andra språk ska bli obligatoriskt på lärarutbildningen. Skolan har alltid varit en spegel av samhället, när samhället blir mer komplext påverkar det lärarrollen i samma utsträckning. Därför måste lärarutbildningen följa med sin tid och rusta studenterna för den verklighet de kommer att möta som färdiga lärare, fastslår Camilla Waltersson Grönvall.