Presentation

Södertälje visar vägen

Publicerad 7 april 2016

Foto: Jörgen Wiklund
Foto: Jörgen Wiklund
Fem år i rad har Södertälje förbättrat sina skolresultat, tack vare tydlig fokus på lärarrollen och systematiskt kvalitetsarbete. Att läraren får förutsättningar att göra ett bra jobb är avgörande. Mer än någon annan kommun har därför Södertälje vågat sig på att utmana gamla traditioner.

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje.
Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje.
Under de senaste fem åren har Södertälje gått mot strömmen och stadigt förbättrat sina skolresultat. Meritvärdet i årskurs nio har under denna period ökat från 190 poäng till 215.
– Vi har konsekvent arbetat utifrån några framgångsfaktorer. Ett förbättringsarbete måste vara forskningsbaserat, systematiskt, långsiktigt, men också förankrat i det som händer och sker i klassrummen, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje.
Lärarna är nyckelpersoner. I Södertälje har man därför satsat på kollegialt lärande. På alla skolor träffas ämnesgrupperna regelbundet för att med förstelärarna utveckla undervisningen. Lärarna följer gemensamt upp och analyserar elevernas utveckling och vidtar åtgärder som ska förbättra undervisningens kvalitet.
– Det viktigaste uppdraget för oss chefer är att skapa bättre förutsättningar för lärare att göra sitt jobb. Vi ska ha höga förväntningar på lärarna, vara tydliga med uppdrag och mål. Men också hela tiden i en dialog diskutera hur vi kan stödja lärarna.
Som ett led i detta var Södertälje först ut att anställa utvecklingslärare som arbetar med lärarna i klassrummet.
– Det är en myt att lärarna vill stänga dörren och sköta sig själva. När man skapar förutsättningar för ett klassrumsnära kollegialt lärande står lärarna i kö. Lärare säger att samarbetet med utvecklingslärare är det bästa som hänt dem och att det gett dem möjlighet att utveckla ledarskapet i klassrummet och nya metoder, säger Peter Fredriksson.

Tvålärarmodell
Södertälje är också föregångare i att utveckla en tvålärarmodell. På alla skolor har man i olika omfattning infört en modell där lärare arbetar i par och gemensamt ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen.
– Vi ser att det ger bättre förutsättningar när två tar ansvar och fördelar arbetet mellan sig. Det blir bättre arbetsbelastning och lugnare klassrum, där eleverna lättare får det stöd de behöver. Detta är en viktig förklaring till Södertäljes goda resultat.
Nu tittar man på ytterligare modeller för att utveckla skolan. Ambitionen är att nästa år införa lärarassistenter för att avlasta lärare i en del sociala och administrativa uppgifter.
Men att arbeta som lärare i Södertälje innehåller också en annan dimension, vid sidan av spännande arbetsformer och organisationsmodeller. Kommunen är en av Sveriges mest mångkulturella och har under senare tid tagit emot ett stort antal flyktingar och ensamkommande barn.
– Det har betydelse vad skolan och lärare gör. Inte bara för de enskilda eleverna, utan för att skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Inget är viktigare än skolan när det gäller att motverka utanförskap. Ytterst handlar lärarjobbet om att ge alla rätt till kunskap, delaktighet och ett bra liv.

Södertälje kommun
Södertälje är med sina cirka 92 000 invånare Sveriges 20:e största kommun och har sedan urminnes tider varit en knutpunkt för handel. Staden har idag ett rikt och varierat näringsliv och en utpräglat internationell framtoning. Närmare hälften av invånarna har utländsk bakgrund. Det görs mycket kraftfulla och systematiska satsningar på kommunens skolor, vilket har lett till stora resultatförbättringar för skoleleverna och Södertälje har under fem år utmärkt sig genom ett kontinuerligt förbättrat meritvärde. Här finns spännande karriärmöjligheter för lärare som vill göra avtryck och jobba i en kommun där lärarens roll står i fokus.
www.sodertalje.se

www.sodertalje.se