Presentation

Stabil plattform för utveckling

Publicerad 7 april 2016

Foto: Vimmerby kommun
Foto: Vimmerby kommun
I Vimmerby satsas det på utveckling av både lärare och ämnesområden genom mentorer för alla nyutexaminerade lärare och insatser från engagerade förstelärare. Åtgärderna har blivit en källa till inspiration och ny kunskap för medarbetarna och skapar en trygg arbetsmiljö för nya lärare.

Ända sedan det var ett krav från Skolverket att alla lärare skulle genomföra en introduktionsperiod för att kunna ansöka om sin legitimation har Vimmerby kommun haft ett väletablerat och omfattande introduktionsprogram för sina nya lärare.
– I praktiken handlar introduktionen om att redan etablerade lärare fungerar som ett yrkesmässigt stöd för nya lärare. Det är en intressant uppgift och för de nya lärarna kan det vara skönt att ha ett forum där man tryggt kan lyfta sina funderingar, säger samordnaren Yvonne Nyman som också hanterar lärarstudenternas VFU och skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA).

Utvecklar bedömningsverktyg
Vimmerby kommuns förestelärare arbetar aktivt med att sprida aktuella kunskaper och forskning inom kommunen. En viktig uppgift är att utveckla skolornas bedömningsarbeten i anslutning till kunskapskrav och betyg.
– I den senaste läroplanen Lgr 11 finns det en ovisshet kring hur man bäst sätter betyg då bedömningsgrunderna ser så annorlunda ut. Som förstelärare arbetar jag med att utforma verktyg för att konkretisera både undervisning och bedömningar inför såväl elever som lärare. Det är viktigt att spela med öppna kort och vara tydlig med sina förväntningar och krav, betonar Johan Wiktorsson, förstelärare i svenska.

Skapar djupare förståelse
Johan Wiktorsson får medhåll av kollegan Maria Wagenius, förstelärare i engelska. Även hon lägger stort fokus på att stärka sitt ämne och framöver finns ett flertal olika aktiviteter planerade för kompetensutveckling. På sina egna lektioner satsar hon på att skapa en djupare förståelse hos eleverna för vad de behöver lära sig och varför.
– Å ena sidan måste man kunna lyssna på, och läsa engelska, och förstå det man tar in. Å andra sidan behöver man kunna skriva och tala engelska, alltså skapa engelska på egen hand. Ofta samlas vi runt ett gemensamt innehåll, exempelvis en saga eller berättelse, och arbetar med alla sådana aspekter. Det leder till en helt annan säkerhet hos eleverna när de får använda ett välkänt innehåll och intränat ordförråd på flera olika sätt. Lektionerna fokuserar mesta tiden på elevaktivitet och träningstillfällen och skapar en grundmodell för hur de kan träna även på egen hand, något jag är övertygad om är av stor vikt för att skapa motivation och intresse, avslutar hon.

Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar alla pedagogiska verksamheter från förskola till högskola och ansvarar också för svenska för invandrare (sfi) och samhällsorienteringen inom etableringsreformen.

Vimmerby kommun
Stadshuset
Stångågatan 28
598 81 Vimmerby
Tel: 0492-76 90 00
E-post: kommun@vimmerby.se
www.vimmerby.se

www.vimmerby.se