Presentation

Storsatsande Mjölby välkomnar nya lärare

Publicerad 7 april 2016

Foto: Mjölby kommun
Foto: Mjölby kommun
Mjölby kommun har aktiverat två stora utbildningssatsningar för att grundskolans elever ska få så bra förutsättningar som möjligt. Samtidigt välkomnas nya lärare till kommunen.

Förra året var kommunens grundskoleelevers slutbetyg de bästa under hela 2000-talet.
– Vi är på rätt väg, och vi fortsätter arbetet för att eleverna ska lyckas ännu bättre. Utbildningssatsningarna innebär att kommunen ligger i framkant av utvecklingen, säger Åsa-Pia Svalin, lärare i matematik, NO och engelska i mellanstadiet på Vifolkaskolan F-6.
– Vårt utvecklingsarbete leder till att lärare och elever trivs och vill prestera sitt bästa. Arbetet kommer att pågå i många år, säger Kristina Bjersér, lärare i SO och speciallärare i olika ämnen i högstadiet på Trojenborgsskolan.

Utvecklingsarbetet PRIO
Åsa-Pia Svalin och Kristina Bjersér är kommunens två förändringsledare i utvecklingsarbetet PRIO. Dess målsättning är att förbättra elevernas resultat genom att skolorna utvecklar sina arbetssätt och processer. Förändringsledarna lägger grunden för förändringsarbetet i kommunens grundskolor. De betar av var sin skola varje termin.
– Vi kartlägger skolans utvecklingsmöjligheter med utgångspunkt från ett antal framgångsfaktorer, säger Kristina Bjersér. Varje skola gör sedan en strukturerad analys av sin situation. Slutligen implementeras de nya processerna.

Mentoring coaching
Mentoring coaching är en metod som har tagits fram vid University of London. Den används av skolor för att utveckla det kollegiala lärandet, det vill säga kompetensutveckling genom strukturerat samarbete mellan kolleger.
– Här i kommunen är detta arbete ännu i sin linda, säger Åsa-Pia Svalin. Alla förstelärare och rektorer kommer få genomgå den här utbildningen för att de ska kunna coacha kommunens lärare.
Samtidigt som kommunen driver dessa utbildningssatsningar välkomnar man nya grundskollärare. Mjölby är en lagom stor kommun där lärarna har stora möjligheter att påverka verksamheten och sin egen arbetssituation. Nyutexaminerade lärare får delta i ett program under ett introduktionsår då de får stöd av en specialutbildad mentor. Det finns stora möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning i kommunen.
Mjölby är dessutom en trevlig kommun att bo och leva i. Här får man landsbygdens och småstadens fördelar samtidigt som det bara tar 20 minuter med pendeltåget till Linköping och 45 minuter till Norrköping.

Mjölby kommun
Mjölby är en expansiv kommun i Östergötland med 26 000 invånare. Vi har utmärkta kommunikationer. Vår vision ”Världsvan och hemkär” står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden, samtidigt som vi känner stolthet och glädje över vår bygd.

Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Tel: 0142-850 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
www.mjolby.se

www.mjolby.se