Presentation

Uppskattad satsning på bedömning för lärande i Tyresös grundskolor

Publicerad 7 april 2016

Malin Lossman, Maria Edholm och Laban Tobiasson på Tyresö skola.
Malin Lossman, Maria Edholm och Laban Tobiasson på Tyresö skola.
Hösten 2015 inledde Tyresö kommuns grundskolor en tvåårig pedagogisk utvecklingssatsning med fokus på bedömning för lärande. För lärarna på Tyresö skola innebär satsningen en uppskattad möjlighet att varje vecka diskutera ämnesöver­gripande pedagogisk utveckling på schema­lagd tid med kollegor inom alla ämnesområden.

– Bedömning för lärande är en metod som bland annat handlar om att regelbundet utvärdera elevernas kunskapsutveckling. Tyresö kommuns satsning på Bedömning för lärande stärker elevernas ämneskunskaper och utvecklar samtidigt oss lärare, bland annat genom att utöka vår verktygslåda med nya användbara pedagogiska metoder, säger Maria Edholm, lärare i svenska och spanska och handledare i Läslyftet på Tyresö skola.
Som en del av satsningen har Tyresö skola valt att ingå i Läslyftet.
– Vi har valt att fokusera på just Läslyftet eftersom vi tror på vikten av att eleverna får träna sin förmåga att analysera, skriva och ta till sig innehållet i olika typer av texter. Läslyftet berör alla ämnen där text förekommer, vilket även inkluderar praktiska och estetiska ämnen, säger Maria Edholm.

Öronmärkt tid
– Det absolut bästa med satsningen är att samtliga lärare får möjlighet att diskutera didaktisk utveckling 1,5 timme per vecka. Den öronmärkta utvecklingstiden värdesätter jag. Sedan satsningen inleddes drivs vi lärare av en gemensam utvecklingsagenda, vilket ger upphov till spännande diskussioner kring pedagogisk utveckling, säger Malin Lossman, förstelärare i idrott och hälsa på Tyresö skola.
Lärarna testar regelbundet olika lektionskoncept och pedagogiska modeller, som därefter utvärderas tillsammans med övriga lärare på skolan. Det bidrar till ständig utveckling av skolans arbetssätt och integrerar på ett naturligt sätt bedömning för lärande i den dagliga undervisningen.
– Jag uppskattar verkligen att Tyresö kommun genomför en gemensam och övergripande pedagogisk utvecklingssatsning som berör alla lärare på samtliga grundskolor. Bedömning för lärande breddar vår pedagogiska verktygslåda och bidrar till att vi hela tiden håller oss uppdaterade kring elevernas förkunskaper och kunskapsutveckling. Att få delta i ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsprojekt som det här bidrar i allra högsta grad till min yrkesmässiga utveckling, säger Laban Tobiasson, lärare i musik och SO på Tyresö skola.

Tyresö kommun
Tyresö kommun är en av landets snabbast växande kommuner. Barn- och utbildnings­förvaltningen i ligger i framkant när det gäller inkluderande lärmiljöer och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Satsningen på bedömning för lärande omfattar alla kommunens lärare och är en av de satsningar som görs för att alla elever ska klara kraven och stimuleras till fortsatt lärande.

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
135 81 Tyresö
www.tyreso.se

www.tyreso.se