Viktigt stå upp för lärarnas kompetens och skicklighet

Publicerad 7 april 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Anette Andersson / Skolverket

Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten.
Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten.
– Skolorna har en stor utmaning i att ha kompetent personal och ge lärare förutsättningar för att hänga med i den utveckling som sker, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverkets förskole- och grundskoleenhet.

Många kommuner står under de närmaste åren inför stora utmaningar när det kommer till rekrytering av behöriga lärare.
– Som lärare ska du kunna sätta betyg, välja läromedel, anpassa arbetssätt och pedagogik efter de elever du har, osv. Hela konstruktionen bygger på att vi har välutbildade lärare. Om en skola har väldigt många icke behöriga lärare blir belastningen på de som är utbildade väldigt stor, säger Ulrika Lundqvist.
Ett sätt att möta utmaningen, förutom att få fler att utbilda sig till lärare, är att göra det attraktivt att stanna kvar i yrket.
– Jag tror det är viktigt att fortsätta utveckla olika möjligheter att göra karriär som lärare utan att behöva lämna undervisningen.
Lärarnas status i Sverige är lägre än i många andra länder. Här menar Ulrika Lundqvist att en viktig del i arbetet med att höja statusen på yrket handlar om att lärarna själva måste stå upp för sin kompetens och skicklighet.
– Vikten av att ha välutbildade lärare i skolan måste tydliggöras. Att ta in outbildad arbetskraft ger signaler om att läraryrket är ett jobb som vem som helst kan utföra. Det är klart att en sådan inställning gör något med statusen.

Trendbrott
Även om lärarprofessionen ofta framställs som ett yrke med låg lön och status har Ulrika Lundqvist stora förhoppningar om att det ska hända något på den fronten.
– Det finns en hel del statliga satsningar på kompetensutveckling och riktade insatser i form av nationellt stöd för att öka förutsättningarna för lärare att vända den negativa trenden med sjunkande kunskapsresultat. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram att vi redan idag har många skolor med oerhört skickliga lärare som gör ett fantastiskt fint arbete. Jag vet att många lärare inte delar den bild av läraryrket som ofta ges i medierna.
Morgondagens grundskola ser hon som en skola som står stadigt och tryggt kan luta sig mot väl utarbetade och fungerande läroplaner.
– Jag hoppas att framtidens skola ska vara en skola som har förmåga att se till de enskilda individerna och där eleverna får en utbildning för det samhälle de lever och ska leva i. För att klara det krävs välutbildade lärare och bra styrdokument som bidrar till att samhället kan vara stolta över sin skola.