Alla kommuner kan bli Sveriges bästa skolkommun

Publicerad 15 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet. Foto: Lärarförbundet
I oktober lanserade Lärarförbundet för femtonde året i rad sin ranking Bästa skolkommun, som sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan.

Syftet med rankingen är att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar samt att inspirera kommuner att ständigt fortsätta sitt arbete med att vara bra skolkommuner.
– Rankingen sätter fokus på kommunernas viktiga roll och ansvar som Sveriges största lärararbetsgivare. Kommunerna är förutsättningsgivare för att bidra till en positiv skolutveckling och Bästa skolkommun används ofta som ett viktigt verktyg i dialogen om vilka insatser som är nödvändiga för att ytterligare förbättra kommunernas skolor, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.
Många kommuner vittnar om att Lärarförbundets ranking bidrar till deras interna dialog kring att förbättra sitt eget nuläge i skolan och diskussioner om hur skolans resurser kan användas för att på bästa sätt gynna elever och lärare. I andra kommuner har rankingen gett upphov till konkreta åtgärder, exempelvis rekryteringsstrategier för att säkra framtida kompetensförsörjning och omorganisering av skolan så den bättre kvalitetssäkrar undervisningen och stimulerar elevernas resultat.
– Tre faktorer utmärker de kommuner som rankas högt i vår mätning: att de formulerar en långsiktig strategisk plan för hur de vill utveckla sin skola och dess lärare, att det råder en bred samsyn kring utvecklingsplanen bland politiker, tjänstemän och lärare samt en hög tillit till lärarnas förmåga att fatta väl avvägda beslut kring var det exempelvis behövs mer resurser i skolan, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vilja att skapa medansvar
Hon menar att vilken kommun som helst i realiteten har möjlighet att utses till Sveriges bästa skolkommun. Det finns inga genvägar men kommuner som arbetar konsekvent med de tre faktorer som är gemensamma för de skolkommuner som toppar rankingen har goda möjligheter att klättra i rankingen.
– En vilja att skapa medansvar, att lärare ska kunna och vilja påverka utvecklingsprocessen samt att politiker gör rätt prioriteringar och skapar förutsättningar för att lärare ska kunna göra ett riktigt bra jobb är avgörande framgångsfaktorer bland de kommuner som rankats högt i vår mätning. Kommuner som arbetar aktivt för att bli en bättre skolkommun blir ofta även en attraktiv lärarkommun och dessutom en attraktiv inflyttningskommun. Att förbättra skolan är därför en strategiskt viktig kommunalpolitisk fråga på flera nivåer, säger Johanna Jaara Åstrand.

Bästa skolkommun 2016

Plats Kommun Poäng 2015
1 Vellinge 664 1
2 Varberg 1016 50
3 Vadstena 1039 30
4 Båstad 1079 6
5 Piteå 1102 2
6 Hammarö 1112 5
7 Luleå 1126 3
8 Höganäs 1160 17
9 Övertorneå 1165 23
10 Herrljunga 1187 110
11 Mariestad 1206 38
12 Kalmar 1223 22
13 Åmål 1234 75
14 Karlsborg 1270 84
15 Nybro 1282 4
16 Lund 1352 7
17 Lidköping 1391 27
18 Simrishamn 1420 15
19 Malå 1424 74
20 Umeå 1431 10
21 Jönköping 1449 68
22 Lomma 1464 8
22 Gotland 1464 39
24 Ockelbo 1466 62
25 Ängelholm 1478 19
25 Ljungby 1478 12