Presentation

Alla ska lyckas i Svedala

Publicerad 15 februari 2017

Magnus Larsson och Pia Olsson trivs som lärare inom Svedala kommun.
Magnus Larsson och Pia Olsson trivs som lärare inom Svedala kommun.
Alltid fokus på utveckling och nya utmaningar i kombination med stort fokus på kollegialt lärande, det är enligt Magnus Larsson och Pia Olsson viktiga anledningar till att de efter 16 respektive 20 år i yrket vill fortsätta på den inslagna vägen som lärare inom Svedala kommun.

Alla ska lyckas i Svedalas skolor, en vision som gäller både elever och lärare. För lärarnas del innebär det bland annat möjligheter till olika karriärvägar som kan anpassas både efter intresse och ämnesinriktning.

Arbetslagsledare
Pia Olsson är musik-, svensk- och engelsklärare och började efter sin examen som lärare på Marbäcksskolan F–5 i Svedala.
– Skolan var tidigt ute med att lämna klasslärarmodellen till förmån för arbetslag och för mig har det inneburit att jag fått undervisa i de ämnen jag verkligen brinner för. Arbetslaget skapar ett naturligt kollegialt lärande vilket är bra, för ensam är inte stark, inte i det här jobbet.
Pia har alltid varit delaktig i skolans organisatoriska frågor.
– Jag blev lärare för att jag älskar att undervisa. Under mina år på Marbäcksskolan har jag haft möjlighet att utveckla den sidan och deltagit i arbetet med att ta fram den nya organisationsmodellen som fokuserar på samverkan, öppna klassrum och att vi lärare arbetar nära både varandra och andra stödfunktioner.
Hennes engagemang för skolutveckling och kollegialt lärande utvecklas nu vidare i den nya rollen som arbetslagsledare.
– Det finns tre arbetslag på skolan, som arbetslagsledare ingår jag i skolans ledningsgrupp där vi genom veckovisa möten arbetar med skolutveckling och andra övergripande frågor.

Förstelärare
Magnus Larsson, svensk- och engelsklärare på högstadiet, har 16 års erfarenhet av att arbeta som lärare inom Svedala kommun.
– Jag började i Svedala direkt efter avslutad utbildning och arbetar sedan åtta år tillbaka på Klågerupskolan där jag också har ett uppdrag som förstelärare.
Även om de arbetar på olika skolor och i olika uppdrag säger Magnus att han känner igen mycket av Pias beskrivning.
– Som lärare behöver du ges möjlighet och frihet både till att kunna utveckla dig själv i klassrummet och till att växa tillsammans med kollegor. Du behöver också bli sedd av din chef och få bekräftelse på det du gör. Alla dessa bitar klickar på den skola jag jobbar på.
Skolan i Svedala arbetar målmedvetet för att skapa starka ledare. Därför införs nu ytterligare en formell karriärväg där alla arbetslagsledare ska erbjudas ledarskapsutveckling, vilket är ännu ett steg på vägen mot den övergripande målsättningen att alla ska lyckas i Svedala.

Svedala kommun
I Svedala arbetar vi för att alla ska lyckas, synligt lärande, forskning och höga ambitioner har tagit ett helhetsgrepp på utveckling i förskola och skola. Svedala är en kommun med höga ambitioner och har en uttalad strävan efter ständig förbättring. Ett konkret exempel är den unika onlinesatsningen Kvutis – Kvalitet och utveckling i Svedala med förstelärarblogg som ofta används som utgångspunkt för kollegialt lärande över hela Sverige. Vi vet att våra kompetenta medarbetare är avgörande för att alla ska lyckas.
www.kvutis.se
1larare.svedala.se


1larare.svedala.se